Splošni pogoji poslovanja

Zadnjič posodobljeno: 23. november 2020

PRAVNO OBVESTILO


Prosimo, da pozorno preberete te Splošne pogoje poslovanja ("Pogoji"),
saj ti pogoji predstavljajo pravno zavezujoč sporazum med vami in Dancer’s Life, ki ureja vaš dostop do in uporabo spletne strani Dancer's Life (domena dancers.life), vključno s vsemi njenimi poddomenami, in vsemi drugimi spletnimi mesti, preko katerih Dancer's Life ponuja storitve (skupaj, "Spletni portal"), naše aplikacije za mobilne naprave, tablične računalnike, ure, televizijo in druge pametne naprave ter vmesnike aplikacijskih programov (skupaj, "Aplikacije") in vse s tem povezane storitve (skupaj, "Storitve"). Spletni portal, aplikacije in storitve so v nadaljevanju skupaj imenovane "Dancer's Life Platforma". Ko se v teh pogojih omenja “Dancer's Life ”, “ Dancer's Life Platforma”, “ mi ”, “nam” ali “ naša ”, se nanaša na podjetje Dancer's Life, s katerim sklepate pravno razmerje. Z uporabo ali dostopom do Dancer's Life Platforme sprejemate te sporazume v celoti in brez sprememb ter se strinjate, da jih boste spoštovali in da vas zavezujejo vsi pogoji in določila, vsebovani v tem dokumentu, ter vsa druga pravila delovanja, politike in postopki, ki so lahko objavljeni na Dancer's Life. Če se ne strinjate s temi Pogoji ali s pravili ali postopki, ne uporabljajte ali dostopajte do Dancer's Life Platforme.

 

Poleg spodnjih razdelkov ti Pogoji vsebujejo, se sklicujejo in vključujejo naslednje sporazume, pogoje, politike, zahteve in smernice za vašo uporabo Dancer's Life:

·       Pravilnik o zasebnosti

 

Ti Pogoji predstavljajo celotno pravno razmerje med vami in Dancer’s Life in urejajo vašo uporabo storitev kot uporabnika, ki nadomešča vse predhodne ali sočasne sporazume, predloge, razprave ali komunikacijo med vami in Dancer’s Life. Prav tako ste lahko predmet dodatnih pogojev in določil, ki se lahko uporabijo, ko uporabljate partnerske storitve, vsebino tretjih oseb, programsko opremo tretje osebe ali storitve na način, ki ni urejen s temi Pogoji.

 

Strinjate se, da boste naše storitve uporabljali na lastno odgovornost. Naše storitve so vam na voljo takšne, kot so in kot so razpoložljive. Strinjate se, da ste se sami odločili o uporabnosti storitve. Zavračamo vsa jamstva, vključno z, vendar ne omejeno na, garancije za prodajo in primernost za določen namen. Ne odgovarjamo za škodo, neposredno ali posledično, ki je nastala po vaši krivdi. Ne zagotavljamo razpoložljivosti storitve. Strinjate se, da ne bomo odgovorni za izgubo podatkov ali prekinitev storitve katere koli vrste. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za vsebino katere koli strani, ki je povezana, a deluje izven Dancer's Life Platforme. Ne prevzemamo nobene odgovornosti pravilnost podatkov na Dancer's Life Platformi.

 

Glede na dovoljenje za dostop in uporabo Dancer's Life platforme se strinjate, da boste izpustili Dancer’s Life in vsakega od njegovih uradnikov, direktorjev, agentov, drugih partnerjev in zaposlenih iz vseh škod (neposrednih, posrednih), naključne, posledične ali drugačne izgube, obveznosti, stroškov in izdatkov vseh vrst in narave, znanih in neznanih, ki izhajajo iz sporov med vami in tretjimi osebami (vključno z organizatorji, šolami, učitelji in uporabniki) v povezavi s storitvami, dostopom do storitev in njihovo uporabo, ali kakršnimi koli podatki ali dogodki, ki so tam navedeni.

 

Ti Pogoji so sprejeti z vašo uporabo Dancer's Life platforme in se še potrdijo, s tem ko se registrirate. Vaše sodelovanje z Dancer's Life bo vedno vključevalo te Pogoje. Vaš dostop in uporaba določenih Storitev bo poleg teh Pogojev zahtevala, da sprejmete dodatne pogoje, ki veljajo za določene storitve Dancer’s Life, in lahko zahteva od vas, da prenesete določeno programsko opremo ali vsebino. Neuspeh Dancer’s Life, da uveljavi ali uveljavlja katero koli pravico ali določbo teh Pogojev, ne deluje kot odpoved takšni pravici ali določbi. Naslovi razdelkov v teh Pogojih so zgolj priročni in nimajo pravnega ali pogodbenega učinka. Dancer's Life je blagovna znamka družbe Dancer's Life d.o.o. Ti pogoji delujejo v največji možni meri, ki jo dopušča zakon. Če je katera koli določba teh pogojev nezakonita, nična ali neizvršljiva, se ta določba šteje za ločeno od teh pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

 

Če želite stopiti v stik z nami glede kakršnih koli vprašanj v zvezi s tem sporazumom, lahko to storite preko elektronske pošte info@dancers.life ali kontaktnega obrazca na spletni strani in v aplikacijah.

 

1.      UVOD

 

Dobrodošli v Dancer's Life, spletni portal in aplikacije, namenjene krepitvi globalne plesne skupnosti. Dancer's Life omogoča plesnim šolam, plesnim učiteljem in organizatorjem dogodkov, da objavijo in upravljajo plesne dogodke in zasebne tečaje na spletu, da bi jih promovirali in tržili plesni skupnosti. Dancer's Life ponuja spletni portal in aplikacije, ki ljudem po vsem svetu omogočajo iskanje in registracijo za plesne dogodke ter iskanje in kontaktiranje plesnih učiteljev in šol ter naročnino na video kanale. Storitve Dancer's Life se izvajajo v Sloveniji za cel svet.

 

1.1.        Blagovna znamka

Blagovne znamke, storitvene oznake in logotipi Dancer's Life, ki so uporabljeni in prikazani v povezavi s storitvami, so neregistrirane blagovne znamke ali storitvene oznake Dancer's Life. Imena drugih podjetij, izdelkov in storitev, ki se uporabljajo v povezavi s Storitvami, so lahko blagovne znamke ali storitvene oznake v lasti tretjih oseb. Ničesar, kar je vsebovano v teh pogojih, se ne sme tolmačiti kot podeljevanje kakršnihkoli pravic na impliciten način, na podlagi prekluzije ali na drug način iz naslova pravice intelektualne lastnine, razen pravic, ki so glede zaupnih podatkov izrecno podeljene v teh pogojih, brez predhodnega pisnega soglasja Dancer's Life, ki je specifično za vsako posamezno uporabo. Blagovne znamke se ne sme uporabiti za omalovaževanje Dancer’s Life, izdelkov ali storitev tretjih oseb ali tretjih oseb na kakršenkoli način, ki lahko poškoduje dobro ime blagovne znamke (v samostojni presoji Dancer’s Life).  

 

 

2. UPRAVIČENOST, PREVERJANJE UPORABNIKA in SPREJEMLJIVA UPORABA

 

Če želite uporabljati Dancer's Life Platformo, registracija ni obvezna, vendar bo v primeru, da se ne registrirate, uporabniška izkušnja omejena na najbolj osnovno uporabo in pogled. Če se registrirate, z uporabo Dancer's Life Platforme izjavljate in jamčite, da:

(a) so vse informacije, ki jih zapišete v registraciji, resnične in točne;

(b) boste ohranili točnost teh informacij;

(c) ste stari najmanj 18 let ali polnoletni, kjer prebivate, če je prag višji;

(d) vaša uporaba Dancer's Life Platforme ne krši nobene veljavne zakonodaje.

 

Dancer's Life uporabnikom podeljuje neizključno, neprenosljivo, brez podlicenciranja, pravico do dostopa do platforme in njenih aplikacij in njene uporabe izključno za namene iskanja, pregledovanja, ustvarjanja, urejanja in objavljanja dogodkov, profilov plesne šole, profilov učiteljev, objavljanje videoposnetkov na video kanalu in drugih vsebin ter uporabo raznolikih funkcij, ki jih ponuja Dancer’s Life.

 

Da bi ohranili verodostojnost objav in vsebine na Dancer's Life, bomo pregledali uporabnike, ki se želijo pridružiti tej skupnosti. Preverjanje uporabnika na internetu je težavno in ne prevzemamo nobene odgovornosti za potrditev identitete katerega koli uporabnika. Ne glede na zgoraj navedeno lahko zaradi preglednosti in preprečevanja goljufij ter v skladu z veljavnimi zakoni:

(i)          od uporabnikov zahtevamo, da zagotovijo obliko uradne identifikacije ali drugih informacij ali izvedejo dodatne preglede, namenjene preverjanju identitete ali ozadja uporabnikov,

(ii)         pregledamo uporabnike skozi baze podatkov tretjih oseb ali drugih virov in zahtevamo poročila od ponudnikov storitev in

(iii)       pridobimo poročila iz javnih evidenc o kazenskih obsodbah ali registracijah storilcev kaznivih dejanj ali enakovredni različici ozadja ali registriranih preverjanj spolnih storilcev (če so na voljo), kjer imamo dovolj informacij za identifikacijo uporabnika.

 

Dancer's Life si pridržuje pravico, da sprejme ali zavrne uporabniške zahteve. Če bomo verjeli, da ste objavili informacije, videoposnetke in druge vsebine, ki so napačne ali zavajajoče (npr. objava napačnega stika, naslova ali kakršne koli informacije, ki je netočna) oz. neprimerne ali s sporno vsebino se lahko vaš dogodek, video, druga vsebina, profil plesne šole ali profil učitelja izbriše in vaš uporabniški račun zapre brez opozorila. 

 

Ne smete neposredno ali posredno uporabljati Dancer's Life Platforme:

·     da bi spreminjali, reproducirali ali drugače ustvarili kopije katerega koli dela storitve;

·     da se vključite v katero koli aktivnost, ki bi ovirala ali upočasnila Dancer’s Life; na kakršen koli način povzročila, ali bi lahko povzročila škodo Dancer's Life ali ovirala dostopnost Dancer's Life platforme;

·     na kakršen koli način, ki je nezakonit, goljufiv ali škodljiv ali v povezavi z nezakonitim, goljufivim ali škodljivim namenom ali dejavnostjo;

·     da kopirate, shranjujete, gostite, prenašate, pošiljate, uporabljate, objavljate ali distribuirate katerikoli material, ki sestavlja ali je povezan z vohunsko programsko opremo, računalniški virus, trojanski konj, črv, zapisovalnik pritiskov na tipke, korenski program ali drugo zlonamerno računalniško programsko opremo;

·     da se obrne inženiring, povratno prevaja ali kako drugače poskuša odkriti izvorno kodo strukture, zaporedje in organizacijo vseh ali kateregakoli dela Dancer's Life;

·     da se prenese ali pošilja neželena komercialna sporočila;

·     za vse namene, povezane s trženjem, brez izrecnega pisnega soglasja Dancer's Life.

Ne smete izvajati nobenih sistematičnih ali avtomatiziranih dejavnosti za zbiranje podatkov (vključno z omejitvami za strganje, izkopavanje, črpanje in pridobivanje podatkov) na ali v zvezi s Dancer's Life platformo brez izrecnega pisnega soglasja Dancer's Life.

 

Dancer’s Life Platforma je namenjena osebni in komercialni uporabi Uporabnikov in se lahko uporablja samo za neposredne komercialne namene, če so izrecno podprte ali odobrene s strani Dancer’s Life. Dancer's Life si pridržuje pravico, da po lastni presoji odstrani komercialno vsebino. Nezakonita in/ali nepooblaščena uporaba Dancer’s Life Platforme, vključno brez omejitev pri zbiranju uporabniških imen, identifikacijskih številk uporabnikov in/ali e-poštnih naslovov uporabnikov z elektronskimi ali drugimi sredstvi za pošiljanje neželene e-pošte ali nepooblaščenega uokvirjanja ali povezovanja s Dancer’s Life ali uporaba promocijskih spletnih mest tretjih oseb ali programske opreme za promocijo dogodkov za denar je prepovedana. Komercialni oglasi, partnerske povezave in druge oblike nepooblaščenega zbiranja podatkov ali nagovarjanja se lahko odstranijo iz profilov uporabnikov brez obvestila ali pojasnila in lahko povzročijo prekinitev uporabniških pravic. Dancer's Life si pridržuje pravico do ustreznega pravnega ukrepanja, vključno brez omejitev pri napotitvi na kazenski pregon, za kakršno koli nezakonito ali nepooblaščeno uporabo storitev Dancer’s Life.

 

Dostop ali uporaba določenih področij in funkcij Dancer’s Life Platforme je lahko predmet ločenih politik, standardov ali smernic, ali pa lahko zahteva, da sprejmete dodatne pogoje. Če pride do neskladja med temi Pogoji in pogoji, ki veljajo za določeno področje ali značilnost Dancer's Life Platforme, bodo imeli slednji pogoji in določila prednost v zvezi z vašim dostopom ali uporabo tega območja ali funkcije, če ni drugače določeno.

 

Če dostopate ali prenašate aplikacijo iz Apple App Store, se strinjate z Licenčno pogodbo za končnega uporabnika licenčnih aplikacij podjetja Apple . Če dostopate ali prenašate aplikacijo iz trgovine Google Play, se strinjate s  Pogoji storitve Google Play. Nekatera področja Dancer's Life Platforme uporabljajo storitve Google Zemljevidov, vključno z API-ji za Google Zemljevide. Vaša uporaba Google Zemljevidov je odvisna od Dodatnih pogojev storitve Google Zemljevidi.

 

2 .1. Registracija računa

1.      Za dostop in uporabo določenih funkcij Dancer’s Life Platforme, kot je objava, rezervacija ali plačilo dogodka, objava videoposnetka ali naročnina na video kanal morate registrirati uporabniški račun ("DL račun"). Če registrirate Dancer's Life uporabniški račun za podjetje ali drugo pravno osebo, izjavljate in jamčite, da imate pooblastilo za zakonsko zavezo tega subjekta in nam podelite vsa dovoljenja in licence, ki so določeni v teh pogojih.

2.      Na spletni portal Dancer's Life in v aplikacije se lahko registrirate s pomočjo e-poštnega naslova in kreiranjem gesla oz. registracijo opravite tako, da se prijavite z uporabniškom računom družabnega omrežja Facebook, uporabniškim računom v storitvi Google oz. v storitvi Apple ID. Te storitve se ne aktivirajo samodejno, temveč zahtevajo izrecno pooblastilo uporabnika. V kolikor registracijo opravite s pomočjo e-poštnega naslova pa lahko kasneje svoj račun povežete z določenimi storitvami za socialno mreženje tretjih oseb, kot sta Facebook ali Google (»račun SNS«) in jih uporabite za prijavo. Imate možnost, da kadar koli onemogočite povezavo med vašim Dancer's Life uporabniškim računom in vašim računom SNS, tako da odprete razdelek »Nastavitve« v Dancer’s Life  platformi in aplikacijah.

3.      Med postopkom registracije morate zagotoviti točne, aktualne in popolne informacije za vaš Dancer's Life uporabniški račun in javni profil ter jih redno posodabljati.

4.      Ne morete registrirati več kot enega (1) Dancer's Life uporabniškega računa, razen če vam to odobri Dancer’s Life. Ne morete dodeliti ali kako drugače prenesti vašega Dancer's Life uporabniškega računa na drugo stranko.

5.      Vi ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti in varnosti poverilnic vašega računa za Dancer's Life in ne smete razkriti vaših poverilnic tretjim osebam. Nemudoma morate obvestiti Dancer’s Life, če veste ali imate kakršenkoli razlog za sum, da so bile vaše poverilnice izgubljene, ukradene, protipravno odvzete ali kako drugače ogrožene, ali v primeru kakršne koli dejanske ali domnevne nepooblaščene uporabe vašega Dancer's Life uporabniškega računa. Odgovorni ste za kakršnekoli in vse dejavnosti, ki se izvajajo prek vašega Dancer's Life uporabniškega računa, razen če takšne dejavnosti niste odobrili vi in ​​niste drugače malomarni (npr. če ne prijavite nepooblaščene uporabe ali izgube vaših poverilnic).

6.      Dancer's Life lahko omogoča funkcije, ki vam omogočajo, da pooblastite druge uporabnike ali nekatere tretje osebe, da sprejmejo določene ukrepe, ki vplivajo na vaš Dancer's Life uporabniški račun. Na primer, upravičenim uporabnikom ali nekaterim tretjim osebam lahko dovolimo, da rezervirajo dogodke v imenu drugih uporabnikov, ali pa lahko organizatorjem omogočimo, da dodajo druge uporabnike kot so-organizatorje, da pomagajo pri upravljanju njihovih dogodkov. Te funkcije ne zahtevajo, da svoje poverilnice delite z drugimi osebami. Nobena tretja oseba ni pooblaščena s strani Dancer's Life, da prosi za vaše poverilnice, in vi ne smete zahtevati poverilnic drugega uporabnika.

 

2.1.1. Geslo

Ko se registrirate kot uporabnik, boste morali izbrati tudi geslo. V celoti ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti gesla. Strinjate se, da ne boste nikoli uporabljali Dancer's Life računa, uporabniškega imena, e-poštnega naslova ali gesla drugega uporabnika ali gesla razkrili tretji osebi. Soglašate, da boste nemudoma obvestili Dancer's Life, če sumite na nepooblaščeno uporabo vašega računa ali dostop do gesla. Sami ste odgovorni za kakršno koli uporabo vašega računa.

 

2.2. Rezervacija dogodka

Če se želite prijaviti za dogodek, se strinjate, da:

(a) zagotovite resnične, točne, aktualne in popolne informacije o sebi, kot to zahteva obrazec za prijavo na dogodek;

(b) boste vzdrževali in pravočasno posodabljali podatke prijave, da ostanejo resnični, točni, aktualni in popolni.

Če posredujete kakršne koli informacije, ki so neresnične, netočne, nedokončane ali nepopolne, ali če ima Dancer’s Life utemeljene razloge za sum, da so takšne informacije neresnične, netočne, niso aktualne ali nepopolne, si pridržujemo pravico začasno prekiniti ali ukiniti vse vaše Dancer's Life račune in zavrniti vse vaše trenutne ali prihodnje uporabe storitev (ali njihov del).

 

Kot uporabnik lahko rezervirate različne dogodke. Ta storitev je na voljo po lastni presoji organizatorja dogodka. Dancer's Life ne jamči za točnost urnikov, cen, zahtev ali drugih informacij o dogodku. Uporabnik je edini odgovoren za zagotovitev, da se bo lahko udeležil dogodka v določenem času in kraju, in da bo sposoben plačati vstopnino. Dancer’s Life ni odgovoren za nobene težave med učiteljem, plesno šolo ali organizatorjem, in prijavljenim uporabnikom, vključno z, vendar ne omejeno na poškodbe, bolezni, zgrešena srečanja, zbiranje vstopnin, zahteve lekcij in točnosti posredovanih podatkov. Ko je rezervacija opravljena, je izključno odgovornost uporabnika in organizatorja dogodka, da zagotovita ustrezno komunikacijo pred predvidenim časom. Dancer's Life ne podpira nobenega dogodka, učitelja, šole, organizatorja ali uporabnika. Rezervirajte na lastno odgovornost.

  

2.3. Zasebne ure

Kot uporabnik lahko na različnih dogodkih rezervirate zasebne ure z učitelji. Ta storitev je na voljo po lastni presoji organizatorja dogodka. Dancer's Life ne jamči za točnost urnikov, cen, zahtev ali drugih informacij o zasebnih rezervacijah.

 

Izključno uporabnik je odgovoren da zagotovi, da se bo lahko srečal z učiteljem v določenem času in kraju, in plačal pristojbino. Dancer’s Life ne zbira denarja za zasebne rezervacije, in ne odgovarja za vse težave, med učiteljem, organizatorjem dogodka, in prijavljenim uporabnikom, vključno vendar ne omejeno na poškodbe, bolezni, zamujena srečanja, pobiranja plačil, učne zahteve in točnost informacij. Ko je rezervacija opravljena, je izključno odgovornost učitelja in uporabnika, da zagotovita ustrezno komunikacijo pred predvidenim časom. Dancer's Life ne podpira nobenega učitelja ali uporabnika. Rezervirajte na lastno odgovornost.

 

3.      VSEBINA

Dancer's Life so storitve, ki so vam na voljo takšne, kot so in kot so razpoložljive. Dancer's Life ima pravico, da kadarkoli spremeni svoje značilnosti, funkcionalnost in pogoje. Vsako spremembo Pogojev bomo objavili na Dancer’s Life Platformi in posodobili datum »zadnje posodobitve« na vrhu teh Pogojev. O spremembi Pogojev boste obveščeni po elektronski pošti, prav tako pa se vam bo ob prijavi na Dancer's Life platformo izpisalo obvestilo o spremembi Pogojev s pozivom, ali s spremembo Pogojev soglašate ali ne. V kolikor se ob prijavi na Dancer's Life platformo s spremenjenimi Pogoji ne boste strinjali, vam bo nadaljnja uporaba platforme onemogočena. Dancer's Life ima pravico, da kadarkoli prekine ali začasno ustavi Dancer's Life Platformo. Dancer’s Life izrecno zavrača vsa jamstva, izrecna in / ali implicitna, vključno z, vendar ne omejeno na tržnost, naslov, nekršitev in primernost za določen namen.

 

3 .1. Obseg Dancer’s Life storitev

Dancer's Life Platforma so spletni portal in aplikacije, ki omogočajo registriranim uporabnikom ("uporabnik") in nekaterim tretjim osebam, ki ponujajo storitve (uporabniki in tretje osebe, ki ponujajo storitve so "Organizatorji" in storitve, ki jih ponujajo, so "Plesni dogodki") objavljati takšne plesne dogodke na Dancer’s Life Platformi ter komunicirati in neposredno sodelovati z uporabniki, ki želijo rezervirati in plačati takšne plesne dogodke (uporabniki, ki rezervirajo in plačajo plesne dogodke so "udeleženci").

 

Dancer's Life Platforma uporabnikom omogoča, da imajo proti plačilu naročnine dostop do videoposnetkov Pro uporabnikov, ki jih objavljajo na  svojem video kanalu na platformi Dancer's Life.

 

Dancer's Life kot ponudnik Dancer’s Life platforme ni lastnik, ne ustvarja, prodaja, preprodaja, zagotavlja, nadzira, upravlja, ponuja ali dostavlja kakršne koli storitve organizacije dogodkov, prav tako ni Dancer's Life organizator ali prodajalec paketov dogodkov v okviru Direktiva (EU) 2015/2302. Organizatorji so sami odgovorni za svoje dogodke in storitve organizacije dogodkov. Ko uporabniki vpišejo, sprejmejo in plačajo rezervacijo, sklenejo pogodbo neposredno drug z drugim. Dancer’s Life ni in ne postane stranka ali drug udeleženec v pogodbenih razmerjih med uporabniki. Dancer's Life ne deluje kot zastopnik v nobeni funkciji za katerega koli uporabnika.

 

Čeprav lahko pomagamo olajšati reševanje sporov, Dancer’s Life nima nadzora nad in ne jamči (i) obstoja, kakovosti, varnosti, primernosti ali zakonitosti kakršnih koli dogodkov ali storitev organizacije dogodkov, (ii) resničnosti ali natančnosti v opisu dogodkov, ocene ali druge uporabniške vsebine ali (iii) aktivnosti ali ravnanja katerega koli uporabnika ali tretje osebe.

 

Dancer's Life ne podpira nobene storitve za uporabnike, dogodke ali organizatorje dogodkov. Vsako sklicevanje na uporabnika in njegov opis ni potrdilo ali garancija Dancer's Life o katerem koli uporabniku, vključno z identiteto ali ozadjem uporabnika, ali je uporabnik zanesljiv, varen ali primeren. Pri odločanju, ali boste sodelovali na dogodku ali uporabljali druge plesne storitve, sprejeli zahtevo za rezervacijo od udeleženca ali komunicirali z drugimi uporabniki, bodisi na spletu ali osebno, morate vedno ravnati premišljeno in skrbno. Slike so namenjene samo za prikaz fotografske predstavitve dogodka v času, ko je bila fotografija posneta, in zato niso potrditev Dancer’s Life za kateri koli dogodek ali profil učitelja ali šole.

 

Za promocijo Dancer’s Life Platforme ter za povečanje izpostavljenosti dogodkov potencialnim udeležencem, se lahko dogodki in druge uporabniške vsebine prikažejo na drugih spletnih mestih, v aplikacijah, v e-poštnih sporočilih in v spletnih oglasih. Za pomoč uporabnikom, ki govorijo različne jezike, so lahko dogodki in druge uporabniške vsebine v celoti ali delno prevedeni v druge jezike. Dancer's Life ne jamči za točnost ali kakovost takih prevodov in uporabniki so odgovorni za pregledovanje in preverjanje točnosti teh informacij. Dancer's LifePlatforma lahko vsebuje prevode, ki jih poganja Google. Google in Dancer's Life se odpovedujeta vsem jamstvom v zvezi s prevodi, izrecnimi ali implicitnimi, vključno z vsemi jamstvi za točnost, zanesljivost in vsa implicitna jamstva za tržnost, nekršitev in primernost za določen namen.

 

Dancer's Life platforma lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali virov tretjih oseb (»Storitve tretjih oseb«). Za takšne storitve tretjih oseb se lahko uporabljajo različni pogoji in pravila o zasebnosti. Dancer's Life ni odgovoren za razpoložljivost ali točnost takšnih storitev tretjih oseb, ali za vsebino, izdelke ali storitve, ki so na voljo v takšnih storitvah tretjih oseb. Povezave do takšnih storitev tretjih oseb niso potrditev teh storitev tretjih oseb s strani Dancer’s Life.

 

Zaradi narave interneta Dancer's Life ne more zagotoviti stalne in neprekinjene razpoložljivosti in dostopnosti Dancer’s Life platforme. Dancer's Life lahko omeji razpoložljivost Dancer’s Life platforme ali določenih področij ali njihovih značilnosti, če je to potrebno zaradi omejitev zmogljivosti, varnosti ali celovitosti naših strežnikov ali izvajanja vzdrževalnih ukrepov, ki zagotavljajo pravilno ali izboljšano delovanje Dancer’s Life platforme. Dancer’s Life lahko izboljša in/ali spremeni Dancer’s Life platformo ter od časa do časa uvede nove storitve Dancer's Life.

 

3.2. Jezik

Ti Pogoji, naš Pravilnik o varovanju zasebnosti ali katera koli druga pravila delovanja, pravila in postopki, ki se lahko občasno objavijo na Dancer’s Life Platformi, lahko prevedemo v druge jezike. Slovenska različica vsakega od teh dokumentov je različica, ki ureja vašo uporabo Dancer’s Life platforme, v primeru kakršnega koli neskladja med slovensko različico in prevedeno različico pa bo odločilna slovenska različica.

 

3.3 . Zaščita avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine

Vsa gradiva, vključno z, vendar ne omejeno na: informacije, podatke, programsko opremo, besedilo, elemente oblikovanja, grafiko, slike in drugo vsebino (»Vsebino«), vsebovano na Dancer's Life Platformi, so zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, poslovnimi skrivnostmi ali drugo intelektualno lastnino in drugimi lastniškimi pravicami in zakoni. Z izjemo izrecnega dovoljenja Dancer's Life v pisni obliki ali v povezavi z vašo uporabo predvidene funkcionalnosti Dancer’s Life platforme se strinjate, da ne boste prodajali, licencirali, oddajali, spreminjali, distribuirali, kopirali, reproducirali, prenašali, javno prikazovali, javno izvajali, objavljali, prilagajali, urejali ali ustvarjali izpeljana dela katere koli vsebine ali objavljali vse vsebine, za katere nimate pravic, na katerem koli drugem spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju za kakršen koli namen. Vsebino boste uporabljali samo za namene, ki jih dovoljujejo te Pogoji in vsi veljavni zakoni in predpisi (tuji in domači). Uporaba samodejnega zbiranja podatkov na tej strani ni dovoljena brez izrecnega dovoljenja Dancer's Life. Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu, so pridržane.

 

Če najdete na Dancer’s Life Platformi objavljeno kaj, kar ne bi smelo biti tukaj zaradi kršenja avtorskih pravic, kršitve vaše zasebne sfere ali nečesa, kar ni v javnem interesu, nam pišite na info@dancers.life in bomo takoj odstranili. Če menite, da je bilo vaše delo prepisano in objavljeno na Dancer’s Life Platformi na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, pošljite Dancer's Life obvestilo o kršitvi s vsemi naslednjimi informacijami: (a) identifikacijo avtorskega dela, za katerega trdite, da je bil kršen, ali, če je več avtorsko zaščitenih del zajetih v eni sami prijavi, reprezentativni seznam takih del; (b) identifikacijo materiala, za katerega se ugotavlja kršitev, in informacij, ki so dovolj razumne, da nam omogočajo, da poiščemo gradivo na Dancer’s Life Platformi (link do zahtevanega materiala, ki krši pravice in izpolnjuje to zahtevo); (c) informacije, ki so dovolj razumne, da vas lahko kontaktiramo, kot so naslov, telefonska številka in e-poštni naslov, če je na voljo; (d) vašo izjavo, da v dobri veri menite, da sporna uporaba ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakona; (e) vašo izjavo, podano pod kazensko odgovornostjo, da so zgornje informacije v vašem obvestilu točne in da ste lastnik avtorskih pravic ali da ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic; in (f) vaš fizični ali elektronski podpis. Obveščanje o kršitvah lahko pošljete na info@dancers.life, kot tudi povpraševanje o razpoložljivosti orodij avtorskih pravic in tehnologij.

 

3.4. Uporabniške pravice uporabnika

Storitve Dancer’s Life vsebujejo vsebino uporabnikov in drugih partnerjev Dancer's Life. Razen kot je določeno v teh pogojih, ne smete kopirati, spreminjati, prevajati, objavljati, oddajati, prenašati, distribuirati, izvajati, prikazovati, prodajati ali kako drugače uporabljati vsebine, ki se pojavljajo na ali prek storitev Dancer's Life.

 

Uporabniki prispevajo vsebino v Dancer's Life in zato večina Dancer's Life vsebine tudi vzdržujejo uporabniki. Dancer's Life tako ne jamči za natančnost profilov in druge vsebine. Vedno se prepričajte, da ste pred objavo podatkov preverili točnost objave. V teh pogojih storitve »uporabniška vsebina« pomeni gradivo (vključno brez omejitev besedila, slike, avdio materiali, video materiali in avdiovizualno gradivo), ki ga predložite Dancer’s Life platformi za kakršen koli namen.

 

Dancer's Life spoštuje intelektualno lastnino drugih in zahteva, da naši uporabniki delajo enako. Ne smete nalagati, vdelati, objavljati, pošiljati po e-pošti, prenašati ali kako drugače omogočati dostopa do katerega koli gradiva, ki krši avtorske pravice, patente, blagovne znamke, poslovne skrivnosti ali druge lastniške pravice katere koli osebe ali subjekta. Politika Dancer's Life je, da v ustreznih okoliščinah prekine uporabniški račun enkratnih ali ponavljajočih se kršiteljev.

 

Dancer's Life ne prevzema nobenih avtorskih pravic v besedilu, datotekah, slikah, fotografijah, videoposnetkih, zvokih, glasbenih delih, avtorskih delih, aplikacijah ali drugih gradivih (skupaj, "uporabniška vsebina"), ki jih posredujete, pošiljate, prikazujete ali objavite ("objava") na, skozi ali v povezavi z Dancer’s Life. Po objavi vaše uporabniške vsebine, v okviru ali v povezavi z Dancer’s Life, boste še naprej obdržali vse pravice, ki jih imate v vaši uporabniški vsebini, ob upoštevanju omejene licence.

 

Strinjate se, da v primeru, da prispevate, zagotavljate ali dajete na voljo katero koli uporabniško vsebino prek ali v povezavi z Dancer’s Life, podeljujete Dancer's Life omejeno licenco za uporabo, spreminjanje, prilagajanje, brisanje, dodajanje, javno izvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje, prevajanje, objavljanje in distribucijo takšne vsebine v celoti ali delno, izključno na Dancer’s Life platformi v povezavi z njo, vključno, brez omejitev, prek Dancer’s Life platforme, pripomočkov spletne strani ali mobilnih aplikacij, namizne ali druge storitve, ki so povezane s Dancer’s Life (skupaj, "povezane storitve"), vključno, brez omejitve, z razdeljevanjem dela ali vseh Dancer's Life storitev in vse vsebine, ki je v njih vključena, v vseh oblikah medijev in prek vseh medijskih kanalov, ki so zdaj znani ali v nadaljevanju razviti, za kakršenkoli namen, razen da vsebina z oznako »zasebno« ne bo distribuirana s strani Dancer's Life izven Dancer’s Life platforme ter preko povezanih storitev. Ta omejena licenca ne podeljuje Dancer's Life pravice, da prodaja ali kako drugače distribuira vašo »zasebno« vsebino« zunaj Dancer’s Life platforme ali povezanih storitev. Dancer's Life priznava pravico do vložitve tožbe zaradi kršitve teh pravic.

 

Razumemo, da bi nekateri lastniki podjetij morda želeli odstraniti svojo stran dogodka ali svoj profil zaradi različnih razlogov. Ko odstranite vašo vsebino iz storitve Dancer’s Life, bomo prenehali z distribucijo, takoj ko bo to izvedljivo, in v času, ko distribucija preneha, se licenca prekine. Če po tem, ko smo delili vašo vsebino izven storitve Dancer’s Life, spremenite nastavitev zasebnosti vsebine na »zasebno«, bomo prenehali z distribucijo takšne »zasebne« vsebine izven storitve Dancer’s Life, takoj ko bo izvedljiva sprememba. Ne glede na zgoraj navedeno razumete in se strinjate, da po tem, ko je vsebina deljena na povezano storitev ali vključena v druge vidike Dancer’s Life platforme, Dancer's Life ni dolžna izbrisati ali prositi drugih uporabnikov ali povezane storitve, da izbrišejo to vsebino, zato se lahko še naprej pojavlja in se uporablja za nedoločen čas.

 

Če naletite na plesno šolo, ki ni več v poslu, kraj za ples, ki je zaprt, ali plesni dogodek, ki ni več aktiven, nam lahko to sporočite preko e-pošte info@dancers.life ali preko našega obrazca za stike za poročanje o tej zadevi. Dancer's Life bo to poročilo preveril in ustrezno deaktiviral profil in stran.

 

Licenca, ki jo podelite Dancer's Life, ni izključna (kar pomeni, da lahko svojo vsebino licencirate tudi komurkoli drugemu poleg Dancer's Life), v celoti plačana in brezplačna (kar pomeni, da ni potrebno, da vam Dancer's Life plača ali komurkoli drugemu izhajajoče pravice za uporabo vsebine, ki jo objavite na Dancer’s Life Platformi), omogoča podlicenco (tako da lahko Dancer's Life uporablja svoje podružnice, podizvajalce in druge partnerje, kot so omrežja in brezžični operaterji za dostavo vsebin za zagotavljanje Dancer's Life Platforme) in velja po vsem svetu (ker sta internet in Dancer's Life Platforma globalno dosegljiva).

 

Zagotavljate in jamčite, da imate vse pravice, potrebna pooblastila, za podelitev zgoraj navedenih licenc, in da vaše uporabniške vsebine:

(i) ne kršijo, nepravilno dodeljujejo ali kako drugače nasprotujejo pravicam tretjih oseb in ne smejo povzročiti pravnega postopka zoper vas ali Dancer's Life ali tretjo osebo (v vsakem primeru pod veljavnim pravom) in

(ii) izpolnjujejo vse veljavne zakone in predpise (tuje in domače); vsebina uporabnika ne sme biti nezakonita ali nepravna; in ne smete predložiti nobene uporabniške vsebine Dancer’s Life Platformi, ki je ali je bila predmet kakršnega koli ogroženega ali dejanskega pravnega postopka ali druge podobne pritožbe.

 

Strinjate se, da lahko Dancer’s Life ohrani vašo uporabniško vsebino in lahko tudi razkrije vašo uporabniško vsebino iz kakršnega koli razloga, vključno brez omejitev, če to zahteva zakon ali v dobri veri, da je takšno ohranjanje ali razkritje razumno potrebno za:

(i) spoštovanje pravnega postopka;

(ii) uveljavitev teh pogojev;

(iii) odziv na trditve, da katera koli vsebina krši pravice tretjih oseb; in / ali

(iv) varovanje pravic, lastnine ali osebne varnosti Dancer’s Life, njenih uporabnikov in / ali javnosti.

 

Razumete, da lahko tehnična obdelava in prenos storitev, vključno z vašo uporabniško vsebino, vključuje (i) prenos po različnih omrežjih; in / ali (ii) spremembe za uskladitev in prilagoditev tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav. Dancer's Life opravlja tehnične funkcije, ki so potrebne za ponudbo Dancer’s Life Platforme, vključno z, vendar ne omejeno na, tehnično obdelavo in prenos e-poštnih komunikacij za izvajanje e-poštne storitve ter prekodiranje in / ali preoblikovanje vsebine, da se omogoči njena uporaba v celotni Dancer’s Life Platformi. Dancer's Life si pridržuje pravico, da omeji zmogljivost shranjevanja vsebine, ki jo objavljate, prek ali v povezavi s storitvami Dancer’s Life.

 

Prosimo, da skrbno izberete informacije, ki jih objavite na, skozi ali v povezavi z Dancer’s Life in ki jih posredujete drugim uporabnikom. Vaš Dancer's Life profil ne sme vsebovati nobene oblike prepovedane vsebine. Kljub prepovedi so lahko informacije, materiali, izdelki ali storitve, ki jih zagotavljajo drugi uporabniki Dancer’s Life (na primer v njihovih profilih) ali povezane storitve, v celoti ali delno nepooblaščeni, nedopustni ali kako drugače kršijo te pogoje, in Dancer’s Life ne prevzema nobene odgovornosti za ta material. Če se zavedate zlorabe Dancer’s Life storitev s strani katere koli osebe ali povezane storitve, kliknite na povezavo "Kontaktiranje Dancer's Life" znotraj Dancer’s Life platforme.

 

Sami ste odgovorni za uporabniško vsebino, ki jo objavite, prek ali v povezavi s katerim koli storitvam za Dancer’s Life, in za vse materiale ali informacije, ki jih posredujete drugim uporabnikom in za vaše interakcije z drugimi uporabniki.

 

3.5. Politika sprejemanja uporabniških vsebin in prepovedana vsebina / aktivnosti

 

Vsebina, ki jo predložijo uporabniki, vključno s kopiranjem, sliko, videom in zvočnim posnetkom, mora ustrezati vsebini, ki jo zajema Dancer’s Life. To pomeni, da mora biti povezana s plesom in pomembna za plesno skupnost po vsem svetu. Vaša vsebina mora biti tudi točna in resnična.

 

Dancer’s Life ne prevzema nobene odgovornosti za spremljanje Dancer’s Life platforme za neprimerno uporabniško vsebino ali ravnanje. V vsakem trenutku se Dancer’s Life sam odloči, da po lastni presoji spremlja Dancer’s Life platformo, Dancer’s Life kljub temu ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino uporabnika, ni dolžen spreminjati ali odstranjevati kakršne koli neprimerne uporabniške vsebine in ne odgovarja za ravnanje z uporabniki, ki predložijo takšne uporabniške vsebine.

 

Hkrati lahko Dancer's Life zavrne objavo katere koli uporabniške vsebine iz kakršnega koli razloga, vključno z, vendar ne omejeno na, vsebino, ki je izključno po presoji Dancer's Life kršila te Pogoje ali ki je lahko žaljiva, nezakonita za katerokoli osebo ali subjekt ali, ki škoduje ali ogroža varnost katere koli osebe ali subjekta. Torej je nesprejemljiva katera koli vsebina, ki ima žaljiv in / ali neprimeren jezik ali vsebuje seksistično, rasistično ali drugo diskriminacijsko gradivo. Vseuporabnike Dancer's Life spodbujamo, da prijavijo neprimerno vsebino. Dancer's Life si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremlja, spreminja, ureja ali odstranjuje katero koli vsebino iz Dancer’s Life platforme in / ali prekliče in prekine vašo pravico do uporabe Dancer’s Life platforme kadarkoli (z ali brez dodatnega obvestila), če Dancer's Life meni, da ni v skladu s temi Pogoji. Dancer’s Life si to pridržuje kot pravico, ne pa kot obveznost.

 

Dancer's Life si pridržuje pravico, da razišče in sprejme ustrezne ukrepe proti vsakomur, ki po presoji Dancer's Life krši te Pogoje, vključno z, brez omejitev, odstranitvijo vsebine iz Dancer's Life Platforme, prekinitvijo uporabniških računov kršiteljev, in / ali da poroča o vsebini ali dejavnostih organu pregona.

 

Prepovedana vsebina vključuje, vendar ni omejena na, vsebino, ki je po lastni presoji Dancer’s Life:

·     nadlegovanje ali zagovarjanje nadlegovanja druge osebe;

·     izkorišča ljudi na spolni ali nasilen način;  

·     vsebuje goloto, pretirano nasilje, žaljivo vsebino ali vsebuje povezavo do spletne strani za odrasle;

·     prosi ali je zasnovan tako, da zbira osebne podatke mlajših od 18 let;

·     javno objavlja informacije, ki predstavljajo ali ustvarjajo tveganje zasebnosti ali varnosti za katero koli osebo;

·     predstavlja ali spodbuja informacije, za katere veste, da so napačne, zavajajoče ali spodbujajo nezakonite dejavnosti ali ravnanja, ki so neprimerna, grozljiva, nespodobna, obrekljiva ali obrekovalna;

·     predstavlja ali promovira nezakonito ali nepooblaščeno kopijo avtorsko zaščitenega dela druge osebe, kot je zagotavljanje piratskih računalniških programov ali povezav do njih, zagotavlja informacije za izogibanje napravam za zaščito pred kopiranjem ali zagotavlja piratsko glasbo ali povezavo na piratske glasbene datoteke;

·     vsebuje strani z omejenim dostopom ali le dostop do gesla ali skrite strani / slike (tiste, ki niso povezane z drugo dostopno stranjo ali niso na njih);

·     spodbuja ali podpira kakršno koli kriminalno dejavnost ali podjetje, ali zagotavlja navodila o nezakonitih dejavnostih, vključno z, vendar ne omejeno na, izdelovanje ali nakup nezakonitega orožja, kršenje zasebnosti ali zagotavljanje ali ustvarjanje računalniških virusov;

·     išče ali načrtuje zbiranje gesel ali osebnih podatkov za komercialne ali nezakonite namene od drugih uporabnikov;

·     vključuje fotografijo ali videoposnetek druge osebe, ki ste jo objavili brez soglasja te osebe;

·     uporablja spolno sugestivne posnetke ali kakršno koli nepošteno, zavajajočo vsebino, ki je namenjena privabljanju prometa na profil plesnega učitelja, plesne šole in/ali druge profile

·     krši ali poskuša kršiti pravice do zasebnosti, pravice javnosti, avtorske pravice, pravice blagovnih znamk, pogodbene pravice ali katere koli druge pravice katere koli osebe;

·     opravlja kaznivo ali mučno dejavnost, vključno z, vendar ne omejeno na, otroško pornografijo, goljufijo, trgovanje z nespodobnimi materiali, trgovanje z drogami, igre na srečo, nadlegovanje, obrekovanje, zalezovanje, pošiljanje neželene pošte, pljuvanje, pošiljanje virusov ali drugih škodljivih datotek, kršitev avtorskih pravic, kršitev patenta ali krajo poslovnih skrivnosti;

·     vključuje prenos "neželene pošte", "verižnih pisem", ali neželeno množično pošiljanje;

·     vključuje komercialne dejavnosti in / ali prodajo brez predhodnega pisnega soglasja Dancer’s Life, kot so tekmovanja, nagradne igre, oglaševanje ali piramidne sheme;

·     oglašuje ali javno zbira podatke od katerega koli Uporabnika za nakup ali prodajo izdelkov ali storitev prek nepooblaščene ali nedopustne uporabe storitev Dancer’s Life.

 

Ne smete prenašati nobenih verižnih pisem ali neželene e-pošte drugim uporabnikom. Če kršite te pogoje in pošiljate ali povzročate pošiljanje (neposredno ali posredno) neželenih množičnih sporočil, statusnih ali razpoloženjskih posodobitev, biltenov ali drugih nepooblaščenih komercialnih sporočil kakršne koli vrste preko Dancer's Life Platforme, priznavate, da ste povzročili znatno škodo Dancer’s Life, vendar je znesek takšne škode izjemno težko ugotoviti. Kot razumno oceno takšne škode se strinjate, da boste plačali Dancer's Life 200 EUR za vsakega dejanskega ali nameravanega prejemnika takšnega nenaročenega sporočila, statusa ali posodobitve, biltena ali druge nepooblaščene komercialne komunikacije, ki ste jo poslali preko Dancer's Life.

 

Po lastni presoji Dancer’s Life, prepoveduje dejavnosti, ki vključujejo, vendar niso omejene na:

·     izogibanje ali spreminjanje, poskus izogibanja, spreminjanja, spodbujanja ali pomoči kateri koli drugi osebi pri izogibanju ali spreminjanju katere koli varnostne tehnologije ali programske opreme, ki je del Dancer’s Life Platforme;

·     dejavnost, ki vključuje uporabo virusov, robotov, črvov ali katere koli druge računalniške kode, datotek ali programov, ki prekinejo, uničijo ali omejijo funkcionalnost katere koli računalniške programske ali strojne opreme ali kako drugače dovoljujejo nepooblaščeno uporabo ali dostop do računalnika ali računalniškega omrežja;

·     spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, nalaganje, brisanje ali pošiljanje v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, katere koli vsebine iz storitev Dancer’s Life, razen vaše vsebine, ki ste jo zakonito objavili, skozi ali v povezavi s Dancer's Life Platformo;

·     zagotavljanje ali uporabo „sledenja“ ali spremljanja funkcionalnosti v povezavi s storitvami Dancer’s Life, vključno z, brez omejitev, za prepoznavanje vpogledov, aktivnosti ali drugih dejavnosti drugih uporabnikov na storitvah Dancer’s Life;

·     pokrivanje ali prekrivanje reklamnih pasic in / ali varnostnih elementov (npr. gumb za prijavo zlorabe) na vašem profilu ali na kateri koli strani Dancer’s Life prek HTML / CSS ali drugih sredstev;

·     vsako avtomatizirano uporabo sistema, kot je, vendar ne omejeno na, uporabo skript za pošiljanje sporočil, posodobitev stanja, spletnih dnevnikov ali biltenov;

·     motenje ali ustvarjanje nepotrebnega bremena za Dancer's Life, omrežij ali storitev, povezanih s storitvami Dancer’s Life;

·     oponašanje ali poskus predstavljanja kot Dancer’s Life ali Dancer’s Life administrator ali moderator, drug uporabnik, oseba ali subjekt (vključno, brez omejitve, z uporabo e-poštnih naslovov, povezanih z zgoraj navedenim ali z navedenim);

·     kakršnokoli uporabo računa, uporabniškega imena ali gesla drugega uporabnika ali razkrijete svojega gesla tretji osebi ali odobritev dostopa do vašega računa tretji osebi;

·     prodajo ali drugačen prenos vašega profila, e-poštnega naslova ali URL-ja;

·     uporabo ali distribucijo kakršnih koli informacij, pridobljenih s storitvami Dancer’s Life, da bi nadlegovali, zlorabljali ali poškodovali drugo osebo ali subjekt ali da bi to poskušali storiti;

·     prikazovanje nepooblaščenega komercialnega oglasa na vašem profilu ali sprejemanje plačila ali karkoli drugega od tretje osebe v zameno za opravljanje kakršne koli komercialne dejavnosti z nepooblaščeno ali nedovoljeno uporabo Dancer's Life v imenu te osebe, kot je dodajanje komercialne vsebine v vaš profil, povezave do spletnih mest e-trgovine, ki jih Dancer's Life ni pooblastil, objavo posodobitve statusa, bloge ali biltene s komercialnim namenom, objavo profila v komercialne namene ali pošiljanje sporočil v komercialne namene;

·     uporabo neveljavnih ali ponarejenih naslovnic, da bi prikrili izvor katere koli vsebine, ki se prenaša na računalniške sisteme Dancer’s Life ali prek nje, ali kako drugače predstavljali sebe ali vir katerega koli sporočila ali vsebine;

·     uporabo kateregakoli avtomatiziranega sistema, vključno z, vendar ne omejeno na, skripte ali pošto, da bi zbrali e-poštne naslove ali druge podatke iz Dancer’s Life platforme za namene pošiljanja nezaželenega ali nepooblaščenega gradiva;

·     neposredno ali posredno sodelovanje ali spodbujanje drugih, da sodelujejo, klikov, ustvarjenih na kakršen koli način, ki bi jih bilo mogoče razumno razlagati kot prisilne, spodbujevalne, zavajajoče, zlonamerne ali drugače goljufive;

·     uporabo Dancer's Life na način, ki ni v skladu s katerokoli ali vso veljavno zakonodajo.

 

3.6. Objave dogodkov in videoposnetkov

Kot organizator, plesni učitelj ali lastnik šole (»Pro uporabnik«) lahko ustvarite objavo dogodka, ki oglašuje vaš dogodek (»objava«). Če želite ustvariti dogodek, boste morali dodati različne informacije o dogodku za objavo, vključno z, vendar ne omejeno na, lokacijo, datum, učitelje, ravni znanja, cene, možnosti udeležencev do povračila denarja v primeru odpovedi dogodka ali spremembe datuma itd. Dogodek bo viden javnosti, uporabniki pa se bodo lahko odzvali prek storitve Dancer's Life's Rezervacije. Ko je stik vzpostavljen, je za nadaljnje komuniciranje odgovoren Pro uporabnik.Ko je dogodek napolnjen, je izključna odgovornost Pro uporabnika, da "zapre" rezervacijo z izbiro gumba "Razprodano". Dancer's Life ni odgovoren za dogodke, ki niso ustrezno zaprti.

 

Potrjujete in se strinjate, da ste odgovorni za vse dogodke, ki jih objavite. V skladu s tem izjavljate in jamčite, da kateri koli Dogodek, ki ga objavite, ne bo kršil nobenih sporazumov, ki ste jih sklenili s tretjimi osebami, kot je studio ali prostor, in bodo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, vključno z davčnimi zahtevami, in ne bodo v nasprotju s pravicami tretjih oseb.

 

Dancer's Life ne prevzema nobene odgovornosti za uporabnikovo nespoštovanje kakršnih koli sporazumov ali dolžnosti do tretjih oseb, veljavnih zakonov, pravil in predpisov. Dancer's Life si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila odstrani ali onemogoči dostop do katerega koli profila dogodka iz kakršnega koli razloga, vključno z dogodki, ki jih po lastni presoji šteje za neprimerne iz kakršnega koli razloga, vključno z, vendar ne omejeno na kršitev teh Pogojev ali kako drugače škodljive za Dancer’s Life.

 

Na video kanalu lahko kot uporabnik objavite svoje videoposnetke, oz. kot Pro uporabnik objavite videoposnetke, ki oglašujejo vašo plesno dejavnost oz. dogodek. Potrjujete in se strinjate, da ste odgovorni za vse videoposnetke, ki jih objavite. V skladu s tem izjavljate, da katerikoli videoposnetek, ki ga objavite, ne bo vseboval neprimernih vsebin opredeljenih v točki 3.5 teh Pogojev. V kolikor je vsebina videoposnetkov v nasprotju s temi Pogoji oz. neprimerna, lahko Dancer's Life zoper takšno vsebino sprejme ukrepe iz točke 3.5 teh Pogojev.

 

Razumete in se strinjate, da Dancer's Life ne deluje kot zavarovalec ali kot vaš pogodbeni agent. Če uporabnik sklene z vami pogodbo v zvezi z vašim dogodkom, je ta pogodba izključno med vami in drugimi uporabniki. Dancer's Life nikakor ni udeležen v nobenih dogovorih glede dogodka.

 

3.7. Brez potrdil in garancij

Dancer's Life ne podpira nobenega dogodka ali profila. Vse informacije, ki jih posreduje kateri koli uporabnik kadar koli - ne glede na to, ali so napačne, nepopolne ali točne - so v izključni odgovornosti uporabnika. Dancer's Life ne odgovarja za informacije, ki jih posredujejo njegovi uporabniki. Zato vam priporočamo, da pri odločanju, ali se boste povezali z organizatorjem dogodkov, plesnim učiteljem ali plesno šolo, ali kako drugače sodelovali z drugimi uporabniki, vedno ravnate skrbno in odgovorno. Ne odgovarjamo za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi udeležbe na dogodku. Vse pritožbe, pomisleke ali kakršne koli druge interakcije so v izključni odgovornosti uporabnika in organizatorja dogodka. Dancer's Life ni odgovoren za morebitne nastale težave. Vsak dogodek je odgovoren za svoje splošne pogoje poslovanja.

 

Z uporabo Dancer’s Life platforme se strinjate, da bodo vsa pravna sredstva ali odgovornost, ki jih želite pridobiti za dejanja ali opustitve drugih uporabnikov ali drugih tretjih oseb, omejena na zahtevek proti določenemu uporabniku ali drugim tretjim osebam, ki so vam povzročile škodo. Strinjate se, da ne boste poskušali uveljavljati odgovornosti ali iskali kakršnih koli pravnih sredstev iz tega, da je to delo ali opustitev izvedeno s strani Dancer's Life. Zato vam priporočamo, da neposredno komunicirate z drugimi uporabniki Dancer’s Life platforme o vsakem sporočilu ali odzivu v zvezi z vami.

 

Kot je navedeno zgoraj, je Dancer’s Life platforma namenjena uporabi za lažjo izmenjavo informacij med uporabniki in seznanitvi uporabnikov s podatki o plesnih dogodkih/plesnih storitvah. Dancer’s Life ne more in ne nadzoruje vsebine, ki jo vsebuje katerikoli profil, ter stanje, zakonitost ali primernost katerega koli dogodka/stortive. Dancer’s Life ni odgovoren in zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi s vsemi profili. Vsi obiski dogodkov so na lastno odgovornost uporabnikov.

 

Dancer’s Life platforma je na voljo kot je, vendar ne omejeno na, brez kakršnih koli izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih. Dancer's Life ne daje nobenih jamstev ali garancij v zvezi z Dancer’s Life platformo ali informacijami in gradivi, ki so na njih na voljo. Brez poseganja v splošnost prejšnjega odstavka, Dancer’s Life ne jamči, da:

·                      boDancer’s Life platforma vedno na voljo ali sploh na voljo; ali

·                      so  informacije na Dancer’s Life Platformi popolne, resnične, točne ali nezavajajoče.

 

Na Dancer’s Life platformi ni ničesar, kar bi predstavljalo nasvet kakršne koli vrste. Če potrebujete nasvet v zvezi s katerim koli plesnim, medicinskim, pravnim ali finančnim vprašanjem, se morate posvetovati z ustreznim strokovnjakom.

3.8. Povezane storitve tretjih oseb

Uporabniška vsebina in tretje osebe lahko zagotovijo povezave do drugih spletnih strani ali virov. Dancer's Life nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in viri. Potrjujete in se strinjate, da Dancer's Life ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani ali virov in ne podpira in ni odgovoren za vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druge materiale na teh spletnih mestih ali virih. Potrjujete in se strinjate, da Dancer's Life ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo povzroči ali se domneva, da je posledica ali v povezavi s kakršnokoli uporabo ali zanašanje na katero koli vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druge materiale, ki so na voljo na ali prek spletnih stran ali virov, do katerih linke najdete na Dancer’s Life Platformi.

 

Povezane storitve, ki jih ustvarijo razvijalci tretjih oseb, so lahko na voljo v, preko ali v povezavi s storitvami Dancer's Life. Povezane storitve vključujejo aplikacije, spletne strani, namizne, brezžične, mobilne in druge storitve, ki so na voljo pri tretjih strankah in jih je mogoče namestiti na profil vašega plesalca ali pa jih deliti z drugimi uporabniki na Dancer’s Life Platformi, ali ki se lahko povezujejo z Dancer's Life uporabniškim računom izven Dancer's Life. Povezane storitve lahko uporabijo informacije o vašem Dancer’s Life profilu in/ali drugi vsebini profila na povezani storitvi in ​​delijo dogodke dejavnosti med Dancer’s Life Platformo in povezano storitvijo (odvisno od funkcij, ki jih povezana storitev izbere za dostop).  


Ko sodelujete s povezano storitvijo tretje osebe, sodelujete s tretjo osebo, ne z Dancer’s Life. Dancer's Life ne nadzoruje tretje osebe in ne more narekovati njihovih dejanj. Če se odločite za uporabo povezane storitve tretje osebe, lahko povezane storitve uporabljajo in delijo vaše podatke v skladu s pravilnikom o zasebnosti in vašimi nastavitvami zasebnosti za to storitev. Poleg tega lahko tretja oseba, ki zagotavlja povezano storitev, uporabi druge stranke za zagotavljanje delov aplikacije ali storitve za vas, kot so tehnologija, razvoj ali plačilne storitve. Dancer's Life ni odgovoren in ne daje nikakršnih jamstev, izrecnih ali implicitnih, za povezane tretje osebe ali ponudnike takšnih povezanih storitev (vključno z, vendar ne omejeno na njihovo prakso zasebnosti). Dancer's Life vas spodbuja, da ne posredujete nobenih osebnih podatkov tretji osebi s povezano storitvijo, razen če veste in ste zadovoljni s stranko, s katero sodelujete.

 

 

 

3.9. E-pošta

Poleg tega se strinjate in potrjujete, da lahko Dancer's Life pošilja sporočila, ki vključujejo, vendar ne omejeno na obvestila, posebne ponudbe, promocije, komercialne oglase in trženjsko gradivo, v povezavi z Dancer’s Life. Vrsto komunikacij, ki jih prejmete od Dancer’s Life, lahko nadzirate tako, da se prijavite v svoj uporabniški račun in izberete ustrezne nastavitve obvestil ali upoštevate navodila za odjavo, ki so na dnu komercialnih e-poštnih sporočil.

 

4.     POGOJI

 

Ti Pogoji in vse objavljene revizije teh pogojev ostanejo v polni veljavi, medtem ko uporabljate Dancer's Life Platformo ali ste uporabnik. Uporabniški račun lahko kadar koli prekinete iz kakršnega koli razloga, tako da sledite navodilom na strani Nastavitve računa uporabnika. Dancer's Life lahko prekine vaš uporabniški račun kadarkoli, iz katerega koli razloga ali brez njega, z ali brez predhodnega obvestila ali pojasnila in brez odgovornosti. Poleg tega si Dancer's Life pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne, zamrzne objavo ali odstrani vse objave (vključno z, brez omejitev, zasebnih sporočil, e-poštnih sporočil in drugih vrst sporočil (skupaj, »sporočila«)), da zavrne, omeji, začasno prekine ali prekine vaš dostop do vseh ali katerega koli dela storitev Dancer’s Life kadarkoli, iz katerega koli razloga ali brez njega, z ali brez predhodnega obvestila ali razlage in brez odgovornosti. Poleg tega si Dancer's Life pridržuje pravico, da po lastni presoji ponovno dodeli ali preimenuje URL vašega dogodka. Dancer’s Life si izrecno pridržuje pravico, da odstrani vaš profil in/ali zavrne, omeji, začasno prekine ali popolnoma prekine vaš dostop do vseh ali katerega koli dela Dancer’s Life Platforme, če Dancer’s Life po lastni presoji ugotovi, da ste kršili te pogoje ali ogrožali Dancer’s Life, njegove zaposlene, poslovne partnerje, uporabnike in/ali javnost. Tudi po ukinitvi uporabniškega računa bodo ti pogoji veljali brez omejitev.

 

4.1. Pogoji, specifični za Organizatorje

4.1.1. Pogoji, ki veljajo za vse dogodke/plesne storitve

Pri ustvarjanju dogodka preko Dancer's Life platforme morate (i) zagotoviti popolne in točne informacije o vaši storitvi (kot je opis dogodka, lokacija in razpoložljivost, možnosti povračila denarja v primeru odpovedi oz. spremembe datuma dogodka/plesne storitve), (ii) razkriti vse pomanjkljivosti, omejitve in zahteve, ki veljajo (npr. najnižja starost, zahtevnost ali fizične zahteve) in (iii) zagotavljati kakršne koli druge pomembne informacije, ki jih Dancer's Life zahteva. Odgovorni ste za stalno posodabljanje informacij o dogodku/plesni storitvi (vključno z razpoložljivostjo oz. morebitno odpovedjo).

 

Sami ste odgovorni za določanje cene (vključno z morebitnimi davki, če je primerno, ali dodatnimi stroški, kot je npr. Masterclass) za vaš dogodek/plesno storitev. Ko se udeleženec registrira za vaš dogodek/plesno storitev, ne smete zahtevati, da udeleženec plača višjo ceno kot je bila zapisana v trenutku rezervacije.

 

Vsi pogoji, ki so vključeni v vaš dogodek/plesno storitev, zlasti v zvezi z odpovedmi, ne smejo biti v nasprotju s temi pogoji ali ustreznimi pravili odpovedi za vaš dogodek/plesno storitev.

 

Slike, animacije ali videoposnetki (skupaj »Podoba«), ki se uporabljajo v vašem dogodku/plesni storitvi, morajo natančno odražati kakovost in stanje vaših plesnih storitev. Dancer's Life si pridržuje pravico zahtevati, da imajo dogodki/plesne storitve minimalno število Podob določene oblike, velikosti in ločljivosti.

 

Namestitev in razvrstitev dogodkov/plesnih storitev v rezultatih iskanja na Dancer’s Life Platformi se lahko razlikuje in je odvisna od številnih dejavnikov, kot so parametri in nastavitve iskanja udeleženca, plesnega stila,lokacije, zahteve organizatorja, cene in časa, števila in kakovosti podob, vrste storitve organizatorja in / ali enostavnosti rezervacije.

 

Ko sprejmete ali ste predhodno odobrili zahtevo za rezervacijo s strani udeleženca, ste vstopili v pravno zavezujoč sporazum z udeležencem in morate zagotoviti svojo storitev (e) do udeleženca, kot je opisano v dogodku/plesni storitvi, ko je zahtevek za rezervacijo oddan. Prav tako se strinjate, da boste plačali ustrezno pristojbino organizatorja in morebitne veljavne davke.

 

Dancer's Life priporoča, da organizatorji pridobijo ustrezno zavarovanje za svoje dogodke/plesne storitve. Prosimo vas, da skrbno pregledate vsako zavarovalno polico in se še posebej prepričate, da ste seznanjeni z vsemi izključitvami in morebitnimi odbitki, ki se lahko uporabljajo za takšno zavarovalno polico, vključno z, vendar ne omejeno na, ali bo vaša zavarovalna polica ali ne pokrila dejanja ali nedejavnosti udeležencev (in posameznike, za katere je udeleženec naredil rezervacijo (npr. soplesalec/partner, če je primerno), medtem ko sodelujejo na vašem dogodku ali v drugi plesni storitvi.

 

4.1.2. Profil dogodkov

Če Dancer's Life izrecno ne dovoljuje, ne smete navesti več kot enega profila na dogodek/plesno storitev.

  

Izjavljate in jamčite da kateri koli dogodek/plesna storitev, ki ste jo objavili, in rezervacija:

(i) ne bo kršil nobenih dogovorov, ki ste jih sklenili s tretjimi osebami, kot so plesna združenja ali drugi sporazumi in

(ii) bo skladen z vsemi veljavnimi zakoni, davčnimi zahtevami in drugimi pravili (vključno s vsemi potrebnimi dovoljenji, licencami in registracijami). Kot organizator ste odgovorni za svoja dejanja in opustitve ter ste tudi odgovorni za dejanja in opustitve vsakega posameznika, ki se udeleži ali je sicer prisoten na dogodku/plesni storitvi na vašo zahtevo ali povabilo, razen udeleženca in vseh posameznikov, ki jih udeleženec povabi na dogodke.

 

4.1.3. Soorganizatorji

Dancer's Life lahko organizatorjem omogoči, da pooblastijo druge Pro uporabnike / sodelavce (»soorganizator«) za upravljanje dogodka/plesne storitve organizatorja in zavezuje soorganizatorja, da sprejme določene ukrepe v zvezi z dogodkom/plesno storitvijo, kot jih je dovolil organizator, kot je sprejemanje zahtev za rezervacijo, sporočanje in pošiljanje dobrodošlice udeležencem ter posodabljanje informacij, cene  in razpoložljivosti dogodka/plesne storitve. Vsak sporazum med organizatorjem in soorganizatorjem ne sme biti v nasprotju s temi pogoji, ali katerimikoli pravili, ki se dotikajo vaših storitev kot organizator. Soorganizator  lahko deluje le v svojem imenu in ne v imenu družbe ali druge organizacije, razen če Dancer’s Life to izrecno dovoli. Dancer's Life si pridržuje pravico, da v lastni presoji omeji število soorganizatorjev, ki jih organizator lahko povabi na vsak dogodek in da se omeji število dogodkov, ki jih soorganizator lahko upravlja.

 

Organizator mora s potrebno skrbnostjo in previdnostjo odločati, koga doda kot soorganizatorja svojega dogodka/plesne storitve. Organizator je sam odgovoren za vse dogodke/plesne storitve in uporabniške vsebine objavljene na Dancer’s Life Platformi, vključno s kakršnimkoli dogodkom, ki ga je soorganizator ustvaril v njihovem imenu. Organizator je še naprej odgovorna oseba in odgovarja za svoja dejanja in opustitve, vključno z, vendar ne omejeno na ravnanje, ki povzroča škodo ali poškodbe soorganizatorju. Soorganizator je še naprej odgovorna oseba in odgovarja za svoja dejanja in opustitve dejanj pri opravljanju svoje vloge in odgovornosti kot soorganizator, vključno z, vendar ne omejeno na, ravnanje, ki povzroča škodo organizatorju. Poleg tega, sta tako Organizator kot Soorganizator skupaj solidarno odgovorna za terjatve tretjih oseb, vključno udeleženca terjatve, ki izhajajo iz dejanja in opustitve druge osebe, kakor povezane dejavnosti Organizatorja, komunikacije z udeleženci, in zagotavljanje vse soorganizatorjeve storitve.

 

Razen, če se nistaorganizator in soorganizator dogovorila drugače, lahko soorganizator kadarkoli prekine pogodbo. Poleg tega tako Organizator in soorganizator priznavata, da bo njuno razmerje prenehalo v primeru, da Dancer's Life (i) prekine vlogo soorganizatorja ali (ii) preneha sodelovanje katerekoli stranke v vlogi soorganizatorja. Ko se pogodba ssoorganizatorjem prekine, je soorganizator še naprej odgovoren za vse aktivnosti  soorganizatorja pred odpovedjo, vključno z odgovornostjo, da izpolnjuje vse obstoječe ali prihodnje rezervacije začete pred prekinitvijo. Kadar uporabnika odstranimo kot soorganizatorja, ta Uporabnik nima več dostopa do vseh organizatorjevih dogodkov ali informacij o udeležencih v zvezi z veljavnim organizatorjevim dogodkom.

4.1.4 Video kanali

Platforma Dancer's Life Pro uporabnikom omogoča, da na lastnem video kanalu objavljajo videoposnetke, ki oglašujejo njihovo plesno dejavnost oz. dogodek.

 

4.2. Pogoji za udeležence

4.2.1. Pogoji, ki veljajo za vse rezervacije

Ob izpolnjevanju kakršnih koli zahtev (kot je dokončanje kakršnih koli postopkov preverjanja), ki jih določi Dancer's Life in/ali organizator, lahko rezervirate dogodek oz. plesno storitev, ki je na voljo na Dancer’s Life Platformi, tako da sledite ustreznemu postopku rezervacije. Vse veljavne cene, vključno s ceno za dogodek oz. plesno storitev, ceno za udeležence in vsemi ustreznimi davki (skupno, »Cene«), vam bodo predstavljeni pred rezervacijo dogodka oz. plesne storitve. Strinjate se, da boste plačali skupno ceno za vsako rezervacijo, ki je zahtevana v povezavi z vašim Dancer's Life uporabniškim računom.

 

Po prejemu potrdila o rezervaciji s strani Dancer's Life, ki ga prejmete na vaš elektronski naslov, se med vami in vašim organizatorjem oblikuje pravno zavezujoč sporazum, ob upoštevanju morebitnih dodatnih pogojev organizatorja, ki veljajo, vključno z veljavnimi politikami odpovedi in vsemi pravili in omejitvami, določenimi v Profilu dogodka. Dancer's Life bo zaračunala ceno za rezervacijo v skladu s Plačilnimi pogoji, ki veljajo za uporabnike.

 

Če rezervirate dogodek ali drugo plesno storitev v imenu dodatnih udeležencev morate zagotoviti, da vsak dodaten udeleženec izpolnjuje vse pogoje, ki jih je določil organizator, in je seznanjen s temi Pogoji ter vsemi pogoji, pravili in omejitvami, ki jih določi organizator. Če rezervirate dodatnega udeleženca, ki je mladoletnik, izjavljate in jamčite, da ste zakonito pooblaščeni za ukrepanje v imenu mladoletnika. Mladoletne osebe lahko sodelujejo samo na prireditvi ali drugi plesni storitvi, če jo spremlja odrasla oseba, ki je zanje odgovorna.

 

Pazljivo preglejte opis katerega koli dogodka ali druge plesne storitve, ki jo nameravate rezervirati in se udeležiti da zagotovite, da boste (in morebitni dodatni udeleženci, ki jih rezervirate) izpolnili minimalne pogoje glede starosti, strokovnosti, sposobnosti ali drugih zahtev, ki jih je organizator navedel v Profilu dogodka. Po lastni presoji boste morda želeli obvestiti organizatorja o vseh zdravstvenih ali fizičnih pogojih ali drugih okoliščinah, ki lahko vplivajo na vašo sposobnost in morebitne dodatne udeležence, da sodelujejo v kateri koli prireditvi ali drugi plesni storitvi. Poleg tega se lahko uporabljajo določeni zakoni, kot je minimalna pravna starost za pitje na kraju Dogodka ali druge plesne storitve. Odgovorni ste za prepoznavanje, razumevanje in upoštevanje vseh zakonov, pravil in predpisov, ki veljajo za vaše sodelovanje na Dogodku ali na drugi plesni storitvi.Pred in med dogodkom ali drugo plesno storitvijo morate vedno upoštevati navodila organizatorja ali plesalca.Na dogodek ali drugo plesno storitev ne smete pripeljati dodatnih posameznikov, razen če ste tega posameznika dodali kot dodatnega udeleženca med procesom rezervacije na Dancer's Life.

 

Vsako rezervacijo dogodka oz. plesne storitve si lahko ogledate še enkrat. Podrobnosti rezervacije si lahko ogledate s klikom na gumb Moje plesno življenje. V kolikor izberete podrobnosti rezervacije, lahko vidite kateri dogodek ali plesno storitev ste rezervirali, kakšna je cena te storitve in s katerim plačilnim sredstvom je bil dogodek oz. storitev plačana.

 

4.2.2. Odstop od rezervacij dogodkov/drugih plesnih storitev

 

Udeleženec nima pravice do odstopa od rezervacije dogodkov in drugih plesnih storitev, pri katerih se organizator zaveže, da bo izpolnil svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku (43c. člen Zakona o varstvu potrošnikov – ZVPot).

 

4.2.3. Odpoved oz. sprememba datuma dogodka/plesne storitve

 

Dancer’s Life platforma je namenjena lažji izmenjavi informacij med uporabniki in lažjemu dostopu do podatkov o plesnih dogodki/plesnih storitvah. V primeru odpovedi  oz. spremembe datuma dogodka oz. plesne storitve je za urejanje situacije in vračilo denarja izključno odgovoren organizator dogodka oz. plesne storitve. V primeru odpovedi oz. spremembe datuma dogodka oz. plesne storitve  s strani organizatorja na Platformi Dancer's Life, bodo udeleženci o tem obveščeni po elektronski pošti in v mobilni aplikaciji. Vsa komunikacija glede vračila denarja zaradi odpovedi dogodka/plesne storitve oz. spremembe datuma poteka med organizatorjem in udeležencem. Pogoje za vračilo denarja v primeru odpovedi oz. spremembe datuma posameznega dogodka/plesne storitve objavi organizator ob objavi dogodka na platformi Dancer's Life.

 

4.2.4. Naročnina na video kanal

 

Uporabnikom je omogočeno, da na platformi Dancer's Life naročijo storitev na video kanale, na katerih Pro uporabniki objavljajo svoje video posnetke. Naročnina na video kanal je mogoča za obdobje 2 mesecev, 6 mesecev oz. 1 leta. Trajanje naročnine na video kanal uporabniki izberejo ob naročilu storitve na Platformi Dancer's Life. Storitev naročnine na video kanal se plačuje po ceniku, v skladu s Plačilnimi pogoji.

 

 

4.2.5. Plačilni pogoji

 

Prijava na dogodke/plesne storitve

 

Vsem registriranim uporabnikom je pri prijavi na dogodke (tečaje, delavnice, festivale, predstave, večere in privatne ure itd.) na Platformi Dancer's Life omogočeno plačilo z:

 

-       direktnim nakazilom na TRR račun Dancer's Life IBAN SI56 1010 0005 7534 284 odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

 

-       plačilo s kreditno kartico preko plačilne platforme Stripe (VISA, Mastercard, Maestro, American Express). V primeru izbire tega plačilnega sredstva bo izvedena preusmeritev na plačilno platformo Stripe, kjer je potrebno vpisati podatke o plačilni kartici.

Izmed navedenih plačilnih sredstev uporabnik izbere željeno. 

Za potrditev izbrane metode plačila in za zaključek rezervacije dogodka, mora uporabnik klikniti na gumb »Potrditev«, ki se nahaja na dnu strani izbrane plačilne metode, kar pomeni, da se uporabnik z oddajo rezervacije v celoti strinja s plačilom.  Pred klikom na gumb »Potrditev« je uporabnik dolžan skrbno preveriti vse podatke o rezervaciji (datum in znesek rezervacije dogodka/plesne storitve, organizatorja, ime dogodka/plesne storitve, število udeležencev).

 

V kolikor uporabnik izbere plačilo s plačilno kartico preko plačilne platforme Stripe je po kliku na gumb »Potrditev« preusmerjen na plačilno platformo Stripe, kjer sledi navodilom za vpis podatkov o plačilni kartici.

 

Po kliku na gumb »Potrditev« spremembe ali odstop od rezervacije niso več mogoče.

 

Po izvedenem plačilu bo na elektronski naslov uporabnika posredovan račun.

 

V primeru izbire plačila z direktnim nakazilom na TRR račun Dancer's Life bo uporabniku po kliku na gumb »Potrditev« na elektronski naslov posredovan UPN/SEPA plačilni nalog s podatki o plačilu. Opozorilo! Pri izpolnjevanju podatkov o plačilu je potrebno nujno navesti referenco plačila.


Plačilo je potrebno opraviti v roku treh delovnih dni od datuma rezervacije. V nasprotnem primeru rezervacija poteče. Po izvedenem plačilu bo na elektronski naslov uporabnika posredovan račun.

 

Naročnina na video kanale

 

Vsem registriranim uporabnikom je pri naročilu na video kanal posameznega Pro uporabnika na platformi Dancer's Life omogočeno, da izberejo plačilo z :

 

-       direktnim nakazilom na TRR račun Dancer's Life IBAN SI56 1010 0005 7534 284 odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

 

-       plačilo s kreditno kartico preko plačilne platforme Stripe (VISA, Mastercard, Maestro, American Express). V primeru izbire tega plačilnega sredstva bo izvedena preusmeritev na plačilno platformo Stripe, kjer je potrebno vpisati podatke o plačilni kartici.

 

Izmed navedenih plačilnih sredstev uporabnik izbere željeno. 

Za potrditev izbrane metode plačila in za zaključek naročila video kanala, mora uporabnik klikniti na gumb »Potrditev«, ki se nahaja na dnu strani izbrane plačilne metode, kar pomeni, da se uporabnik z oddajo naročila v celoti strinja s plačilom. Pred klikom na gumb »Potrditev« je uporabnik dolžan skrbno preveriti vse podatke o naročnini (ime video kanala, začetek trajanja naročnine, čas trajanja naročnine, znesek naročnine).

 

V kolikor uporabnik izbere plačilo s plačilno kartico preko plačilne platforme Stripe je po kliku na gumb »Potrditev« preusmerjen na plačilno platformo Stripe, kjer sledi navodilom za vpis podatkov o plačilni kartici.

 

Po kliku na gumb »Potrditev« spremembe ali odstop od naročila ni več mogoč.

 

Po izvedenem plačilu bo na elektronski naslov uporabnika posredovan račun.

 

V primeru izbire plačila z direktnim nakazilom na TRR račun Dancer's Life bo po kliku na gumb »Potrditev« na elektronski naslov uporabnika posredovan UPN/SEPA plačilni nalog s podatki o plačilu. Opozorilo! Pri izpolnjevanju podatkov o plačilu je potrebno nujno navesti referenco plačila.


Plačilo je potrebno opraviti v roku treh delovnih dni od datuma naročila. V nasprotnem primeru je naročilo preklicano. Po izvedenem plačilu bo na elektronski naslov uporabnika posredovan račun.

 

Pred potekom izbranega časa obdobja naročnine na posamezni video kanal, bo o poteku naročnine po elektronski pošti na naslov uporabnika posredovano obvestilo. Za vsako podaljšanje naročnine na posamezni video kanal je potrebno na platformi Dancer's Life ponovno izbrati video kanal in obdobje trajanja naročnine ter ponovno opraviti plačilo. V kolikor naročnina ne bo podaljšana, bo uporabniku uporaba video kanala onemogočena.

 

 

5.      PRAVO

 

5.1. Opozorila

Dancer’s Life ne jamči, da bodo storitve ustrezale vašim zahtevam, da bodo storitve neprekinjene, pravočasne, varne ali brez napak, da bodo rezultati, ki jih boste dobili ob uporabi Dancer's Life Platforme, točni ali zanesljivi, da bo kakovost, varnost in/ali zakonitost katerekoli vsebine, storitve ali drugih materialov, do katerih dostopate preko Dancer's Life Platforme ustrezala vašim pričakovanjem ali da bodo odpravljene morebitne napake v storitvah. 

 

Poleg tega Dancer's Life ne odgovarja za kakršno koli škodo, poškodbe ali izgubo, ki jo povzroča uporaba storitev Dancer’s Life ali katera koli oprema ali programiranje, ki je povezano s storitvami Dancer's Life ali povezanimi storitvami.

 

Dancer's Life ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli napako, opustitev, prekinitev, izbris, napako, zamudo pri delovanju ali prenosu, prekinitev komunikacijske linije, krajo, uničenje ali nepooblaščen dostop do informacij ali komunikacije uporabnika ki so posledica zunanjih dogodkov, na katere Dancer's Life ni mogel vplivati oz. do katerih je prišlo kljub njegovi zadostni skrbnosti.

 

Dancer's Life ne odgovarja za kakršnekoli težave ali tehnične okvare kateregakoli telefonskega omrežja ali linij, računalniških spletnih sistemov, strežnikov ali ponudnikov, računalniške opreme, programske opreme, okvare elektronske pošte ali igralcev zaradi tehničnih težav ali prometnih zastojev na internetu ali na katerem koli drugem mestu Dancer's Life Platforme, povezane storitve ali kombinacije le-teh, ter za poškodbe ali škodo za uporabnike ali računalnik katere koli osebe, ki je povezana s sodelovanjem ali prenosom gradiva v zvezi s Dancer’s Life Platformo ali povezanimi storitvami.

 

V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, vključno, neomejeno, z osebno poškodbo ali smrtjo, ki je posledica uporabe storitev Dancer’s Life ali povezanih storitev, udeležbe na dogodku, objavljenem na Dancer's Life, iz katerekoli uporabniške vsebine objavljene na ali prek storitev Dancer’s Life ali povezanih storitev ali zaradi ravnanja kateregakoli uporabnika storitev Dancer’s Life, bodisi na spletu ali izven.

 

Če se odločite za uporabo Dancer’s Life platforme ali kolektivne vsebine, to storite prostovoljno in na lastno odgovornost. Dancer’s Life Platforma, kolektivne vsebine in povezane storitve so na voljo takšne, kot so in kot so razpoložljive, brez kakršnega koli jamstva, izrecnega ali implicitnega, in Dancer's Life izrecno zavrača kakršnokoli jamstvo o primernosti za določen namen ali nekršitev. Dancer's Life ne more jamčiti in ne obljublja nobenih posebnih rezultatov uporabe storitev Dancer’s Life ali povezanih storitev.

 

Če se odločimo za izvedbo preverjanja identitete ali ozadja na kateremkoli uporabniku, v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, zavračamo kakršnekoli garancije, niti izrecne niti posredne, da bodo ta preverjanja opredelila predhodno neprimerno vedenje uporabnika ali zagotovila, da Uporabnik  v prihodnje ne bo opravljal neprimernega ravnanja.

 

Zgoraj navedene izjave o omejitvi odgovornosti veljajo v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Lahko imate druge zakonske pravice, vendar pa je trajanje zakonsko zahtevanih garancij, če obstajajo, omejeno v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

 

5.1.1. Vsebina

Dancer's Life ni odgovoren in ne daje nikakršnih jamstev, izrecnih ali implicitnih, v zvezi z uporabniško vsebino ali točnostjo in zanesljivostjo uporabniških vsebin , ki so jih uporabniki Dancer’s Life Platforme ali povezanih storitev objavili prek ali v povezavi s Dancer’s Life Platformo ali povezanih storitev, in takšna uporabniška vsebina ne odraža nujno mnenj ali politik Dancer’s Life.

 

Dancer’s Life ni odgovoren in ne odgovarja za vsebino, izdelke, storitve, dejanja ali nedejavnosti katerega koli uporabnika, organizatorja ali tretje osebe kadarkoli. Dancer’s Life ni odgovoren za kakršno koli nezadostno uporabniško objavo, delitev ali vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki. Dancer’s Life ne prednastavi vse prenesene vsebine in ni odgovoren za avtorske pravice, ki jih predložijo uporabniki, vključno, vendar ne omejeno na kopiranje, slike, zvok in video.

 

Dancer’s Life bo sprejel ukrepe proti neprimernim vsebinam, ko se bo tega zavedal. Dancer’s Life ima pravico odstraniti vse uporabniško ustvarjene vsebine, ki se mu v skladu s politiko sprejemanja vsebine zdijo neprimerne.

 

Profili in povezane storitve, ki jih je ustvaril in objavil uporabnik v povezavi s Dancer’s Life Platformo, lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih mest ali storitev. Dancer's Life ni odgovoren za vsebino, točnost ali mnenja, izražena na takih spletnih straneh in storitvah, in takšna spletna mesta in storitve niso nujno preiskana, spremljana ali preverjena glede točnosti ali popolnosti s strani Dancer's Life.

 

Vključitev katere koli povezane spletne strani na Dancer’s Life Platformo ne pomeni odobritve ali potrditve povezane spletne strani ali storitve s strani Dancer's Life. Ko dostopate do teh spletnih mest in storitev tretjih oseb, to storite na lastno odgovornost. Dancer's Life ne prevzema nobene odgovornosti za oglase tretjih oseb ali povezane storitve, ki so objavljene, prek ali v povezavi z Dancer’s Life Platformo ali povezanimi storitvami, niti ne prevzema nobene odgovornosti za blago ali storitve, ki jih zagotavljajo te tretje osebe.

 

5 .1.2. Dogodki in druge storitve

Dancer’s Life nima nadzora nad in ne zagotavlja kakovosti, varnosti ali zakonitosti dogodkov, objavljenih in oglaševanih prek Dancer’s Life platforme, resničnosti ali točnosti objav vsebine ali dogodkov uporabnikov ali zmožnosti kateregakoli uporabnika za dejansko izvedbo le-teh.

 

Strinjate se, da ste imeli priložnost, da naredite potrebno raziskavo Dancer's Life Platforme, zakonov, pravil ali predpisov, ki se lahko uporabljajo za vaš dogodek in / ali storitve Organizatorja, ki jih prejmete, in, da se ne opirate na katerokoli izjavo zakona ali dejstvo, ki ga je zapisal Dancer’s Life v zvezi z dogodkom.

 

Strinjate se, da lahko nekateri dogodki, druge storitve organizatorja ali plačilne storitve nosijo tveganje, povezano s tveganjem, in s sodelovanjem v teh storitvah se odločite, da boste ta tveganja prevzeli prostovoljno. Na primer, nekateri dogodki lahko povzročijo tveganje za bolezen, telesno poškodbo, invalidnost ali smrt in to tveganje svobodno in namenoma prevzamete, če se odločite za sodelovanje pri teh dogodkih. Prevzemate polno odgovornost za izbire, ki jih sprejemate pred, med in po udeležbi na Dogodku, drugih storitvah organizatorjev in plačilnih storitvah.

 

Če pripeljete mladoletnika kot dodatnega udeleženca, ste izključno vi odgovorni za nadzor tega mladoletnika v času trajanja dogodka in v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, se strinjate, da boste izločili in obdržali Dancer’s Life iz vseh obveznosti in zahtevkov ki nastanejo na kakršenkoli način zaradi poškodb, smrti, izgube ali škode, ki se zgodi tistemu mladoletniku med dogodkom ali na kakršenkoli način povezano z njim.

 

5.1.3. Neizvršljive določbe

Izjava o omejitvi odgovornosti za Dancer’s Life se ne uporablja v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja. Če je katera koli določba Dancer's Life, ali se zdi, da je neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, to ne bo vplivalo na izvršljivost drugih določb Dancer's Life.

  

5.1.4. Razumnost

Z uporabo Dancer’s Life platforme se strinjate, da so izključitve in omejitve odgovornosti, ki so določene v Dancer's Life Pogojih, razumne. Če menite, da niso razumne, ne uporabljajte Dancer’s Life platforme.

 

5 .2. Sprememba, začasna ukinitev ali prekinitev in drugi ukrepi Dancer’s Life platforme

Dancer's Life si pridržuje pravico, da kadarkoli in občasno spremeni, začasno ali trajno prekine ali ukine Dancer’s Life platformo (ali katerikoli njen del) iz kakršnega koli razloga ali brez razloga z obvestilom ali brez njega. Strinjate se, da Dancer's Life ni odgovoren za vas ali tretjo stranko za kakršno koli spremembo, začasno prekinitev ali ukinitev storitev.

 

Dancer’s Life lahko po lastni presoji nemudoma, brez obvestila prekine vaš uporabniški račun (ali katerikoli njegov del) in/ali preneha zagotavljati dostop do Dancer’s Life platforme ter odstrani in zavrže vse vaše vsebine v Dancer’s Life Platformi, kadarkoli iz kakršnega koli razloga ali brez razloga, vključno, vendar ne omejeno na, pomanjkanje uporabe, nezmožnost pravočasnega plačila kakršnihkoli cen ali drugega denarja, ki ste ga dolžni Dancer’s Life, ali če Dancer's Life verjame, da ste kršili ali bili v nasprotju s črko ali duhom teh Pogojev, tudi če:

 

(i) ste bistveno kršili svoje obveznosti v skladu s temi Pogoji ali našimi politikami,

(ii) ste kršili veljavne zakone, predpise ali pravice tretjih oseb ali

(iii) Dancer’s Life v dobri veri verjame, da je takšno ravnanje razumno potrebno za zaščito osebne varnosti ali lastnine Dancer’s Life, njegovih uporabnikov ali tretjih oseb (npr. v primeru goljufivega vedenja uporabnika).

 

Strinjate se, da se lahko kakršnakoli prekinitev vaše pravice do uporabe Dancer’s Life platforme izvede brez predhodnega obvestila, in se strinjate in soglašate, da lahko Dancer’s Life takoj deaktivira ali izbriše vaš račun in vse povezane vsebine ter datoteke, povezane z vašim uporabniškim računom, nadaljnji dostop do takih datotek ali Dancer’s Life platforme. Poleg tega se strinjate, da Dancer's Life ne odgovarja vam ali tretji osebi za kakršno koli prenehanje vaše pravice do uporabe ali drugačnega dostopa do Dancer’s Life platforme. Vse določbe teh Pogojev, ki bi po svoji naravi kljub prekinitvi vaše pravice do uporabe storitev morale ostati v veljavi, bodo ostale v veljavi (vključno z omejitvami odgovornosti, izpustov, odškodninskih obveznosti, zavrnitvijo jamstev in zaščite intelektualne lastnine in licenc).

 

Poleg tega lahko Dancer’s Life v določenih primerih (ki bodo predstavljeni v nadaljevanju) sprejme naslednje ukrepe:

·          zavrne prikazovanje, brisanje ali zakasnitev dogodkov ali druge uporabniške vsebine;

·          prekliče vse čakajoče ali potrjene rezervacije;

·          omeji dostop do ali uporabo Dancer’s Life platforme;

·          začasno ali trajno prekliče kakršenkoli poseben status, povezan z uporabniškim računom;

·          začasno ali v primeru hudih ali ponavljajočih se kaznivih dejanj trajno prekine vaš uporabniški račun in preneha zagotavljati dostop do Dancer’s Life platforme.

 

Ukrepi iz prejšnjega odstavka so lahko oz. morajo biti sprejeti v naslednjih primerih:

(i) če to zahteva veljavna zakonodaja, odredba sodišča, kazenski pregon ali druge upravne agencije ali vladni organ,

(ii) če ste kršili te splošne pogoje ali našo Politiko zasebnosti, veljavne zakone, predpise ali pravice tretjih oseb,  

(iii) če ste v času registracije Dancer’s Life, postopka dogodka ali po njem navedli netočne, goljufive, zastarele ali nepopolne podatke;

(iv) kadar vi in/ali vaši dogodki ali Storitve organizatorja ne izpolnjujejo veljavnih meril kakovosti ali primernosti,

(v) kadar je Dancer’s Life seznanjen z vašim neustreznim ravnanjem ali je prejelo pritožbe o vaši aktivnosti ali ravnanju,

(vi) če ste večkrat preklicali potrjene rezervacije ali se niste odzvali na zahteve za rezervacijo,

(vii) če Dancer’s Life v dobri veri verjame, da je takšno ravnanje razumno potrebno za zaščito osebne varnosti ali lastnine Dancer’s Life, njegovih uporabnikov ali tretjih oseb ali za preprečevanje goljufij ali drugih nezakonitih dejavnosti.

 

V primeru nepomembnih kršitev in kjer je to primerno, boste obveščeni o kakršnemkoli namenu, ki ga ima Dancer’s Life ter priložnostih, da to vprašanje rešite z Dancer’s Life na razumen način.

 

Če uporabimo katerega od zgoraj opisanih ukrepov (i), lahko vsem udeležencem v celoti povrnemo vse potrjene rezervacije, ki so bile preklicane, ne glede na obstoječa pravila odpovedi, in (ii) v tem primeru ne boste upravičeni do kakršnega koli nadomestila za rezervacije v teku ali potrjene rezervacije, ki so bile preklicane.

 

Ko je vaš uporabniški račun prekinjen, niste upravičeni do obnovitve vašega uporabniškega računa ali katerekoli vaše uporabniške vsebine. Če je bil vaš dostop do ali uporaba Dancer’s Life platforme omejen ali je vaš uporabniški račun preklican ali prenehal delovati, ne smete registrirati novega uporabniškega računa ali dostopati do Dancer’s Life platforme skozi uporabniški račun drugega uporabnika.

 

Če vi ali mi prekinemo sodelovanje, ostanejo v veljavi klavzule teh Pogojev, ki se morajo kljub prekinitvi uporabniškega računa, ohraniti v veljavi.

 

5.3 . Odškodnina

Strinjate se, da boste branili, varovali in obdržali Dancer's Life in njegove podružnice ter vsakega od njihovih uradnikov, direktorjev, agentov, predstavnikov, drugih partnerjev in zaposlenih, varne pred kakršnokoli škodo (neposredno, posredno, naključno, posledično ali drugo), izgubo, odgovornostjo, stroški in izdatki (vključno, brez omejitev, razumne odvetniške in računovodske pristojbine), ki izhajajo iz zahtevka, tožbe, postopka (pred arbitrom, sodiščem, mediatorjem ali drugim) ali preiskavo ki jo je naredila katerakoli tretja oseba (skupno »Zahteva«), ki izvira iz vaše sfere in sicer:

-        dogodka, navedenega v storitvi,

-        vaše uporabe, prispevka ali povezave s katerokoli storitvijo,

-        kršitve teh Pogojev,

-        kršitve pravic drugih.

 

Dancer's Life vas obvešča o vsakem takem zahtevku. Neuspeh ali zamuda Dancer's Life pri zagotavljanju takšnega obvestila ne omejuje vaših obveznosti po tem sporazumu. Dancer's Life si pridržuje pravico, vendar ne obveznost, da prevzame izključno obrambo in nadzor nad vsemi zadevami, ki so predmet odškodnine v skladu s tem razdelkom, in v tem primeru se strinjate, da boste sodelovali z vsemi razumnimi zahtevami za pomoč pri obrambi Dancer's Life v teh zadevah.

 

5 .4. Odgovornost

Dancer's Life je v skladu z zakonskimi določbami odgovorna za naklep in hudo malomarnost, za naklep in hudo malomarnost njenih zakonitih zastopnikov, direktorjev ali drugih posrednikov.  Dancer's Life je odgovorna za vse iz hude malomarnosti izvršene kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, ki jih je izvršila sama, njeni pravni zastopniki, direktorji ali drugi posredniki. Bistvene pogodbene obveznosti zajemajo pravilno izvedbo pravnega razmerja, vendar je višina odškodnine omejena na običajno predvidljivo škodo.  Vsaka dodatna odgovornost Dancer's Life je izključena.

 

V primeru, da Dancer's Life prevzame kakršnokoli odgovornost do uporabnika, je taka odgovornost v vseh primerih omejena na znesek, ki je enakovreden pristojbini za uporabo, ki se plača za uporabo Dancer’s Life platforme v obdobju dvanajstih mesecev.

 

Potrjujete in se strinjate, da je v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, celotno tveganje, ki izhaja iz vašega dostopa in uporabe Dancer’s Life platforme ter kolektivne vsebine, vaše objave ali rezervacije kateregakoli dogodka preko Dancer's Life platforme, vaše prisotnosti in udeležba na kateremkoli dogodku ali uporaba katere koli druge storitve Organizatorja ali kakršna koli druga interakcija, ki jo imate z drugimi uporabniki, ne glede na to, ali je osebno ali prek spleta, na vas.

 

Dancer's Life nima nobene odgovornosti v zvezi s katerokoli vašo vsebino ali vsebino kateregakoli drugega uporabnika Dancer's Life Platforme. Poleg tega Dancer's Life ni povezan z nobenim ponudnikom storitev tretje osebe, ki se uporablja v povezavi s storitvami in nima nobenega zastopniškega ali delovnega razmerja z njim in nima nobene odgovornosti za to in se odpoveduje vsaki odgovornosti, ki izhaja iz dejanj ali opustitev katere koli storitve ponudnika storitev tretje osebe. Zgornje omejitve ne veljajo v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja.

 

Dancer’s Life in vsaka druga stranka, ki sodeluje pri ustvarjanju, izdelavi ali dostavi Dancer’s Life platforme ali kolektivne vsebine, ne bo odgovorna za vas v nobenem primeru ali v skladu s katerim koli zakonom ali pravno teorijo, ne glede na to, ali gre za odškodnino, pogodbo ali kako drugače za vsebino ali uporabo ali drugačno povezavo z Dancer’s Life platformo ali katero koli drugo zadevo teh Pogojev, za:

 

(i)      katerokoli neposredno ali posredno, naključno, posebno, zgledno ali posledično, kaznovalno ali zgledno škodo ali izgubo, vključno z, vendar ne omejeno na, odškodnino za kakršnokoli poslovno izgubo, izgubo prihodka, dohodka, dobička ali pričakovanih prihrankov, izgubo pogodb ali poslovnih odnosov, izgubo ugleda ali dobrega imena, izgubo ali korupcijo informacij / podatkov ali drugih nematerialnih izgub;

(ii)    kakršnokoli prekinitev storitev, škodo na računalniku ali okvaro sistema ali stroške nadomestnih izdelkov ali storitev, ali za kakršnokoli škodo zaradi osebne ali telesne poškodbe ali čustvene stiske;

(iii)  kakršenkoli nepooblaščen dostop ali spremembo, krajo ali uničenje e-poštnih sporočil, datotek, programov ali informacij o uporabniku s strani katerekoli osebe zaradi nesreče ali goljufivih sredstev ali naprav, do katerih je prišlo zaradi višje sile ali kljub zadostni skrbnosti Dancer's Life;

(iv)   za uporabo ali nezmožnost uporabe Dancer’s Life platforme ali kolektivne vsebine;

(v)    za kakršnokoli komunikacijo, interakcijo ali sestanke z drugimi uporabniki ali drugimi osebami, s katerimi komunicirate, ali se srečujete in so rezultat vaše uporabe Dancer’s Life platforme;

(vi)   za vašo objavo ali rezervacijo dogodka, vključno z zagotavljanjem ali uporabo storitev organizatorja dogodka, bodisi na podlagi garancije, pogodbe, odškodnine (vključno z malomarnostjo) ali za izdelek.

 

Te omejitve odgovornosti veljajo tudi, če je ali ni bil Dancer's Life izrecno obveščen o možnosti takšne škode in morebitne izgube, tudi če se ugotovi, da omejeno pravno sredstvo, ki je navedeno v tem dokumentu, ni izpolnilo svojega bistvenega namena ali kakršne koli zadeve, ki je izven razumnega nadzora Dancer’s Life.

 

5 .5. Veljavno pravo in sodna pristojnost v primeru sporov

Za razlago teh pogojev in zagotavljanje storitev se uporablja pravo Republike Slovenije. Za vse spore je podana stvarna in krajevna pristojnost slovenskega sodišča.

 

Izključena je uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga (CISG). Če ste potrošnik, se strinjate, da je v primeru spora pristojno slovensko sodišče. Sodne postopke, ki jih lahko uveljavljate zoper nas ali izhajajo iz teh Pogojev, lahko vložite le na stvarno pristojnem slovenskem sodišču na območju katerega imamo sedež ali na stvarno pristojnem sodišču, na območju katerega imate kot potrošnik stalno oz. začasno prebivališče. Če želi Dancer's Life uveljaviti katero koli od svojih pravic zoper vas kot potrošnika, lahko to storimo samo na stvarno pristojnem sodišču na območju katerega imate stalno oz. začasno prebivališče. Če delujete kot podjetje, soglašate, da je v primeru spora podana pristojnost slovenskega sodišča.

 

 

5.5.1. Uporabniški spori

Sami ste odgovorni za vaše interakcije z drugimi uporabniki Dancer's Life, razvijalci tretjih oseb ali drugimi strankami, s katerimi sodelujete prek Dancer’s Life platforme in/ali povezanih storitev. Družba Dancer's Life si pridržuje pravico, vendar nikakor ni dolžna, da se na kakršen koli način v te spore vključi.

 

5.6. Kršitve

Prosimo, da nas o kršitvah teh Pogojev obvestite preko obrazca na spletni strani https://www.dancers.life/contact-us.

 

5.7. Kršitve teh Pogojev

Brez poseganja v druge pravice Dancer’s Life iz teh Pogojev, če na kakršenkoli način kršite te Pogoje, lahko Dancer’s Life ukrepa tako, kot se mu zdi, da je primerno obravnavati kršitev, vključno z ukinitvijo dostopa do Dancer’s Life platforme, ki vam onemogoča dostop do Dancer’s Life platforme, blokiranje dostopa računalnikom in mobilnim napravam, ki uporabljajo vaš IP naslov, kontaktiranje vašega ponudnika internetnih storitev in zahtevka, da blokirajo vaš dostop do Dancer’s Life platforme in/ali sprožijo sodni postopek zoper vas.

 

5.8. Prepovedane dejavnosti

Sami ste odgovorni za skladnost z vsemi zakoni, pravili, predpisi in davčnimi obveznostmi, ki lahko veljajo za vašo uporabo Dancer’s Life platforme. 

 

V zvezi z vašo uporabo Dancer’s Life Platform so prepovedane dejavnosti:

 

·          kršitev ali obhod veljavne zakonodaje in predpisov, sporazumov s tretjimi osebami, pravic tretjih oseb, teh Pogojev ali naše politike

·          uporaba Dancer’s Life platforme ali kolektivne vsebine za komercialne ali druge namene, ki jih ti Pogoji izrecno ne dovoljujejo ali na način, ki napačno nakazuje, da je Dancer's Life podprl partnerstvo ali kako drugače zavajal druge glede vaše povezanosti z Dancer’s Life;

·          kopiranje, shranjevanje ali kakšen drugačen dostop do kakršnihkoli informacij, vključno z osebnimi podatki o kateremkoli drugem uporabniku, ki jih vsebuje Dancer’s Life platforma, na kakršenkoli način, ki ni v skladu s Pravilnikom o zasebnosti ali s temi Pogoji ali se na kakšen drug način kršijo pravice zasebnosti uporabnika ali tretje osebe;   

·          uporaba Dancer’s Life platforme v povezavi z distribucijo nenaročenih komercialnih sporočil (»spam«);

·          ponujanje kateregakoli dogodka, ki ga sami ne organizirate ali nimate tržnega dovoljenja preko Dancer’s Life platforme;

·          če Dancer's Life izrecno ne dopušča drugače, rezervacijo kateregakoli dogodka, če se ne boste dejansko sami udeležili dogodka;

·          stik z drugimi uporabniki za katerikoli namen, razen s vprašanji v zvezi z lastno rezervacijo dogodka ali uporabo Dancer’s Life platforme, vključno z, vendar ne omejeno na, zaposlitev ali kako drugačno nagovarjanje uporabnikov, da se pridružijo storitvam tretje osebe, aplikacije ali spletne strani brez naše predhodne pisne odobritve;

·          uporaba Dancer’s Life platforme na način da zahtevate, naredite ali sprejmete rezervacijo, ki je neodvisna od Dancer’s Life, da bi se izognili plačilu storitev ali iz kakršnegakoli drugega razloga;

·          zahtevek, sprejem ali izvajanje kakršnihkoli plačil za dogodke zunaj Dancer’s Life platforme. Če to storite, se strinjate in potrjujete, da:

(i) kršite te Pogoje; 

(ii) sprejemate vsa tveganja in odgovornost za takšno plačilo in

(iii) soglašate da je Dancer's Life oproščena odgovornosti za to plačilo.

·          diskriminacija ali nadlegovanje koga na podlagi rase, nacionalnega porekla, vere, spola, spolne identitete, telesne ali duševne prizadetosti, zdravstvenega stanja, zakonskega stanu, starosti ali spolne usmerjenosti ali kakšno drugačno izvajanje kakršnegakoli nasilja, škodljive zlorabe ali neprimernega vedenja;

·          zloraba ali napačna uporaba kateregakoli dogodka ali storitve, povezane z Dancer’s Life platformo, ki jih po lastni presoji določi Dancer's Life.

·          uporaba, prikazovanje, zrcaljenje ali oblikovanje Dancer’s Life platforme ali kolektivne vsebine ali kateregakoli posameznega elementa v Dancer’s Life Platformi, Dancer's Life imena, blagovne znamke, logotipa ali druge lastniške informacije ali postavitev in oblikovanje katerekoli strani ali obrazca, ki je na Dancer’s Life Platformi, brez izrecnega pisnega soglasja Dancer's Life;

·          na kakršenkoli način uničenje, omadeževanje ali kako drugačno povzročanje škode blagovni znamki Dancer's Life, vključno z nepooblaščeno uporabo kolektivne vsebine, registracija in/ali uporaba Dancer's Life ali izrazov izvedenih v domenskih imenih, trgovskih imenih, blagovnih znamkah ali drugih identifikatorjih vira ali registracija in/ali uporaba domen, trgovskih imen, blagovnih znamk ali drugih identifikatorjev vira, ki tesno posnemajo ali so podobni domenam Dancer's Life, blagovnim znamkam, oznakam, promocijskim kampanjam ali kolektivni vsebini;

·          uporaba robotov, pajkov, strgalcev ali drugih avtomatiziranih sredstev ali procesov za dostop, zbiranje podatkov ali druge vsebine, ali drugače vzajemno delovanje z Dancer’s Life platformo za kakršenkoli namen;

·          izogibanje, obhod, odstranitev, deaktiviranje, oslabitev, dekodiranje ali kako drugače poskus zaobiti vse tehnološke ukrepe, ki jih izvaja Dancer's Life ali katerikoli ponudnik Dancer’s Life ali katera koli druga tretja stranka za zaščito Dancer’s Life platforme;

·          poskus dešifriranja, dekompiliranja, razstavljanja ali obračanja inženirstva katerekoli programske opreme, uporabljene za zagotavljanje Dancer’s Life platforme;

·          sprejem kakršnihkoli dejanj, ki škodujejo ali škodljivo vplivajo ali lahko poškodujejo delovanje ali pravilno delovanje Dancer’s Life platforme;

·          kršitev pravic drugih ali kako drugače povzročati škodo komurkoli.

 

Potrjujete, da Dancer's Life ni dolžan nadzorovati dostopa ali uporabe Dancer’s Life platforme s strani kateregakoli uporabnika ali pregledovati, onemogočiti dostop do ali urediti katerekoli uporabniške vsebine, vendar ima pravico do tega, da

(i)      upravlja, varuje in izboljšuje Dancer’s Life platformo (vključno brez omejitev za preprečevanje goljufij, oceno tveganja, preiskovanje in podporo strankam);

(ii)    zagotovi, da uporabnik izpolnjuje te Pogoje;

(iii)   upošteva veljavno zakonodajo ali odredbo ali zahtevo sodišča, organov pregona ali druge upravne agencije ali vladnih organov;

(iv)   se odzove na uporabniško vsebino, za katero meni, da je škodljiva ali sporna oz. v drugih primerih določenih v teh Pogojih. 

 

Uporabnik se strinja, da bo sodeloval z Dancer’s Life in mu pomagal v dobri veri, ter da bo zagotovil takšno informacijo in sprejel takšne ukrepe, ki jih lahko razumno zahteva od Dancer’s Life v zvezi s katerokoli preiskavo, ki jo opravi Dancer's Life ali predstavnik Dancer's Life v zvezi z uporabo ali zlorabo Dancer’s Life platforme.

 

Če menite, da katerikoli uporabnik, s katerim sodelujete, spletno ali osebno, deluje ali je ravnal neprimerno, vključno z, vendar ne omejeno na, vsakogar, ki

(i)      se ukvarja z žaljivim, nasilnim ali spolno neprimernim vedenjem,

(ii)    ga sumite da je izvršil kaznivo dejanje ali

(iii)  da sodeluje pri kakršnem koli drugem motečem ravnanju;

to osebo nemudoma prijavite ustreznim organom in nato Dancer's Life, tako da nam sporočite podatke o policijski postaji in številki policijskega poročila o prijavi (če je na voljo). Strinjate se da nas nobeno poročilo, ki ga naredite, ne zavezuje k ukrepanju (razen v primerih določenih z zakonom).

 

5.9. Splošne določbe

Razen, kjer se lahko dopolnijo z dodatnimi politikami, smernicami ali standardi, ti Pogoji predstavljajo celotno vsebino pravnega razmerja med Dancer’s Life in vami, ki se nanaša na predmet teh pogojev, in nadomešča vse predhodne ustne ali pisne dogovore med Dancer’s Life in vami, v zvezi z dostopom in uporabo Dancer’s Life platforme.

 

Iz teh pogojev ali vaše uporabe Dancer’s Life platforme ne obstaja nikakršno skupno podjetje, partnerstvo, zaposlitev ali posredniško razmerje med vami in Dancer's Life.Ti Pogoji ne nameravajo podeliti nobenih pravic ali pravnih sredstev katerikoli osebi.

 

Če katera koli določba teh Pogojev velja za neveljavno ali neizvršljivo, takšna delna neveljavnost in neizvršljivost ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

 

Neuspeh Dancer’s Life, da bi uveljavil katerokoli pravico ali določbo v teh Pogojih, ne pomeni odpovedi takšni pravici ali določbi, razen če je to pisno potrdil in se s tem strinja. Razen kot je izrecno določeno v teh Pogojih, izvajanje kateregakoli od pravnih sredstev v skladu s temi Pogoji ne bo vplivalo na druga pravna sredstva določena v teh pogojih ali v veljavni zakonodaji.

 

Ne smete dodeliti ali prenesti vsebine tega pravnega razmerja in svojih pravic in obveznosti, brez predhodnega pisnega soglasja Dancer’s Life. Dancer's Life lahko brez omejitev odstopi ali prenese vsebino tega pravnega razmerja in vse pravice in obveznosti po lastni presoji s predhodnim obvestilom 30 dni. Vaša pravica do prekinitve pravnega razmerja v vsakem trenutku ostane nespremenjena.

 

Razen če ni drugače določeno, bodo vsa obvestila ali druga sporočila, ki bodo uporabniku dovoljena ali zahtevana v skladu s temi pogoji, zagotovljena elektronsko in podana s strani Dancer’s Life po e-pošti, obvestilu preko Dancer’s Life platforme ter storitev za sporočila (vključno s sporočili SMS , FB Messenger, WhatsApp in Viber ). Za obvestila, ki jih pošljemo uporabnikom, se datum prejema šteje datum, ko Dancer’s Life posreduje obvestilo.

 

Če je vaša država stalnega prebivališča v EU, lahko dostopate do spletne platforme Evropske komisije za spletno reševanje sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Upoštevajte, da Dancer's Life ni zavezan niti ni dolžan uporabiti alternativnega organa za reševanje sporov s potrošniki. 

 

Če imate kakršna koli vprašanja o teh pogojih, nam pišite

5.10. Sprememba teh pogojev

Dancer's Life si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali zamenja katerokoli določilo ali pogoje teh Pogojev, in vsaka takšna sprememba začne veljati ob objavi na Dancer’s Life Platformi.  Vsako spremembo Pogojev bomo objavili na Dancer’s Life Platformi in posodobili datum »zadnje posodobitve« na vrhu teh Pogojev. O spremembi Pogojev boste obveščeni po elektronski pošti vsaj trideset (30 dni) pred datumom, ko začnejo veljati, prav tako pa se vam bo ob prijavi na Dancer's Life platformo izpisalo obvestilo o spremembi Pogojev s pozivom, ali s spremembo Pogojev soglašate ali ne. V kolikor se ob prijavi na Dancer's Life platformo s spremenjenimi Pogoji ne boste strinjali, vam bo nadaljnja uporaba platforme na podlagi prijave onemogočena.

 

Ti Pogoji, ki se lahko občasno spremenijo, predstavljajo pravno zavezujoče pogoje in veljajo za uporabo Dancer’s Life platforme. Z dostopom do in/ali uporabo Dancer’s Life platforme se strinjate, da vas zavezujejo ti Pogoji, ne glede na to, ali ste obiskovalec (kar pomeni, da preprosto brskate po Dancer’s Life platformi, vključno brez omejitev prek mobilnega ali drugih wireless naprav ali kako drugače uporabljate Dancer’s Life platformo brez registracije) ali ste uporabnik (kar pomeni, da ste se registrirali pri Dancer's Life). Dovoljenje za uporabo Dancer’s Life platforme (ne glede na to, ali je vaš dostop ali uporaba namenska) imate samo, če se strinjate, da boste spoštovali vse veljavne zakone, pravila in predpise (»veljavno pravo«) in vsebino teh Pogojev. Poleg tega morate, da bi postali uporabnik in/ali uporabili Dancer’s Life platformo, v postopku registracije potrditi, da ste se strinjali s temi Pogoji.

 

Kopijo teh Pogojev lahko prejmete, če nam pišete na info@dancers.life.

 

 

6. POVRATNA INFORMACIJA

 

Dobrodošle so in spodbujamo, da zagotovite povratne informacije, pripombe in predloge za izboljšave (»Povratne informacije«) za Dancer's Life. Povratne informacije lahko pošljete tako, da nam pošljete e-pošto, preko razdelka Pišite nam na Dancer's Life platformi, preko e-pošte info@dancers.lifeali preko drugih sredstev komunikacije. Vse povratne informacije, ki nam jih boste posredovali, bodo obravnavane kot nzaupne in nelastniške. Če nam pošljete povratne informacije, nam podelite neizključno, stalno licenco za uporabo in objavo teh idej in gradiv za kakršenkoli namen brez kakršnega koli nadomestila.    

 

Hvala, ker uporabljate Dancer's Life!

© 2020 Dancer’s Life. Vse pravice pridržane.